Wyrok Santander Bank Polska S. A. (Sygn. Akt I C 172/20)

27 kwietnia 2021

Wyrok Santander Bank Polska S. A. (Sygn. Akt I C 172/20)

Dnia 27 kwietnia br. Sąd Okręgowy w Suwałkach wydał wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. Ustalił nieważność umowy kredytowej.

Na mocy orzeczenia Sąd:

ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu indeksowanego EKSTRALOKUM zawartej w maju 2008r.,

– zasądził na rzecz powodów kwotę 283.679,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Orzeczenie o kosztach sądowych sąd postanowił rozstrzygnąć w odrębnym orzeczeniu.

Cieszymy się, że Sąd pozytywnie rozpatrzył sprawę w całości uwzględniając powództwo.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej