Dnia 27 kwietnia br. Sąd Okręgowy w Suwałkach wydał wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. Ustalił nieważność umowy kredytowej.

Na mocy orzeczenia Sąd:

ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu indeksowanego EKSTRALOKUM zawartej w maju 2008r.,

– zasądził na rzecz powodów kwotę 283.679,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Orzeczenie o kosztach sądowych sąd postanowił rozstrzygnąć w odrębnym orzeczeniu.

Cieszymy się, że Sąd pozytywnie rozpatrzył sprawę w całości uwzględniając powództwo.

Wyrok nie jest prawomocny.