Wyrok Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 541/20)

26 maja 2021

Wyrok Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 541/20)

Dnia 26 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. o sygn. I C 541/20.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od pozwanego Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 31.000,00 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 2.321,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej