Dnia 26 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. o sygn. I C 541/20.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od pozwanego Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 31.000,00 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 2.321,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.