Wyrok Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 541/20)

26 maja 2021

Wyrok Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 541/20)

Dnia 26 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. o sygn. I C 541/20.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od pozwanego Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 31.000,00 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 2.321,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej