Wyrok Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 541/20)

26 maja 2021

Wyrok Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 541/20)

Dnia 26 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. o sygn. I C 541/20.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od pozwanego Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 31.000,00 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 2.321,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej