Wyrok Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 446/20)

20 kwietnia 2021

Wyrok Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 446/20)

Dnia 20 kwietna 2021r. Sąd Okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A o sygn. I C 446/20.

Na mocy wyroku sąd:

-zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 32.575,10 zł oraz kwotę 40.576,14 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu,

-zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego podpisanej w maju 2008r.

Warto podkreślić fakt, że wyrok zapadł już po jednej rozprawie.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej