Wyrok Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 446/20)

20 kwietnia 2021

Wyrok Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 446/20)

Dnia 20 kwietna 2021r. Sąd Okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A o sygn. I C 446/20.

Na mocy wyroku sąd:

-zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 32.575,10 zł oraz kwotę 40.576,14 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu,

-zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego podpisanej w maju 2008r.

Warto podkreślić fakt, że wyrok zapadł już po jednej rozprawie.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej