Dnia 20 kwietna 2021r. Sąd Okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A o sygn. I C 446/20.

Na mocy wyroku sąd:

-zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 32.575,10 zł oraz kwotę 40.576,14 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu,

-zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego podpisanej w maju 2008r.

Warto podkreślić fakt, że wyrok zapadł już po jednej rozprawie.

Wyrok nie jest prawomocny.