Sąd Rejonowy w Gliwicach I Wydział Cywilny dnia 9 marca 2021r. po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 688/20 stwierdził nieważność umowy kredytowej.

Zgodnie z orzeczeniem sąd:

-ustalił, że umowa kredytu zawarta w 2008r. jest nieważna,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 6 434zł.

Na uwagę zasługuje fakt, że pozew w przedmiotowej sprawie został złożony w październiku 2020r. oraz że odbył się zaledwie jeden termin rozprawy.

Wyrok nie jest prawomocny.