Wyrok Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 688/20)

9 marca 2021

Wyrok Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 688/20)

Sąd Rejonowy w Gliwicach I Wydział Cywilny dnia 9 marca 2021r. po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 688/20 stwierdził nieważność umowy kredytowej.

Zgodnie z orzeczeniem sąd:

-ustalił, że umowa kredytu zawarta w 2008r. jest nieważna,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 6 434zł.

Na uwagę zasługuje fakt, że pozew w przedmiotowej sprawie został złożony w październiku 2020r. oraz że odbył się zaledwie jeden termin rozprawy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej