Dnia 29 kwietnia 2021r. zapadł długo oczekiwany przez Frankowiczów wyrok TSUE C-19/20 będący odpowiedzią na pytania prejudycjalne skierowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Pomoc-frankowiczom

Wszystko w rękach Sądów krajowych

Sądy krajowe będą decydować o konsekwencjach stosowania przez banki niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych. Trybunał Sprawiedliwości nie odniósł się bezpośrednio do zadanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pytań. Jednocześnie treść wyroku jest spójna z dotychczas ugruntowanym orzecznictwem w sprawach frankowych. Sędziowie nie otrzymali jednoznacznych wytycznych co do sposobu orzekania. To w ich rękach leży przeanalizowanie sytuacji poszczególnych spraw w sposób indywidualny. TSUE nie widzi przeciwwskazań zarówno do ustalania nieważności tych umów jak i utrzymywanie ich w mocy prawnej po eliminacji zapisów niedozwolonych.

TSUE nakreśla właściwy kierunek

Mimo braku konkretnych odpowiedzi z treści wyroku można wysnuć następujące wnioski:

Przede wszystkim, że aneksy (m.in. zmieniające walutę spłaty rat) nie wpływają na ocenę nieuczciwych zapisów w pierwotnej treści umowy. – komentuje w Wyborczej Radca prawny Wojciech Bochenek z kancelarii prawnej Bochenek i Wspólnicy. To bardzo istotna wskazówka, zwłaszcza w kontekście kredytobiorców spłacających swoje zadłużenie bezpośrednio w CHF.

Sąd Najwyższy nie będzie miał łatwego zadania, bo Trybunał odniósł się jedynie do treści dyrektywy, nie dając wskazówek w zakresie pytań, nad którymi będzie pochylał się Sąd Najwyższy – podsumowuje mec. Bochenek.

Nadal wiele niejasności

Jak wspomniano wyżej, TSUE niestety nie odniósł się bezpośrednio do wszystkich wątpliwości przedstawionych przez Sad Okręgowy w Gdańsku. Nadal niejasna pozostaje kwestia bezumownego korzystania z kapitału jak i kwestia przedawnienia roszczeń, a dokładniej termin ustalenia od którego bieg przedawnienia powinien być liczony. Do tych zagadnień z pewnością odniesie się Sąd Najwyższy już w pierwszej połowie maja. Pozostaje jeszcze jedna rzecz do ustalenia. Mianowie, sposób ustalania kursu w przypadku tzw. odfrankowienia umowy.

Całość artykułu można przeczytać w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej lub tutaj (cały tekst dostępny tylko dla subskrybentów).