Opublikowano treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej frankowiczów. Wyrok TSUE C-140/22 dotyczy konieczności składania oświadczenia o skutkach nieważności umowy. Trybunał ponownie stanął po stronie frankowiczów. 

Czego dotyczy wyrok TSUE C-140/22?

Opublikowany dzisiaj wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczył sprawy frankowiczów, którzy zaciągnęli kredyt frankowy w 2009 roku. Wyrok w sprawie C-140/22 komentuje mecenas Wojciech Bochenek.

Mamy to! Korzystny wyrok TSUE, zgodnie z którym: konsument nie musi składać oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej, konsument ma prawo do zwrotu pełnej wartości roszczeń, bez pomniejszenia jej o odsetki.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych s.k.

Wyrok TSUE kontra Sąd Najwyższy

Trybunał odpowiedział na pytania zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście. Dotyczyły one przede wszystkim konieczności składania oświadczenia o skutkach nieważności umowy. Wątpliwości w tej sprawie pojawiły się po opublikowaniu uchwały Sądu Najwyższego w maju 2021 r., w której to Sąd wskazał, że złożenie oświadczenia rozpoczyna zarówno bieg przedawnienia roszczeń banków, jak i wyznacza datę od której należy naliczać odsetki należne konsumentowi. Taka interpretacja postawiła banki w lepszej pozycji niż kredytobiorców. Dzisiejszy wyrok TSUE  wyraźnie staje po stronie frankowiczów

Wyrok TSUE korzystny dla frankowiczów

W ocenie Trybunału wykładnia prawa krajowego, uzależniająca następstwa bezskuteczności abuzywnego postanowienia umowy od złożenia przez konsumenta oświadczenia, jest sprzeczna z Dyrektywą 93/13. Innymi słowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do składania oświadczenia o skutkach nieważności umowy.

Ponadto wyrok TSUE C-140/22 wskazał, że w przypadku nieważności umowy roszczenia kredytobiorcy nie mogą zostać pomniejszone o odsetki, które bank otrzymałby, gdyby umowa pozostawałaby w mocy.

W sprawie polskich frankowiczów zapadł ważny wyrok TSUE, który może znacząco wpłynąć na zrewidowanie linii orzeczniczej polskich sądów w przedmiocie przedawnienia roszczeń banków powstałych na skutek nieważności umów kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej oraz orzekania o zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie przysługujących dla konsumenta.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych s.k.

Więcej informacji na portalu Business Insider.