Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie orzekł w ramach sprawy C-140/22. Wśród zagadnień poddanych rozważaniom przez TSUE, szczególną uwagę poświęcono kwestii związanej ze złożeniem oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy przez kredytobiorców. Jak ten wyrok wpłynie na Frankowiczów?

Najnowsze orzeczenie TSUE w sprawie Frankowiczów

Najnowsze orzeczenie Trybunału jest korzystne dla Frankowiczów! Można było przewidzieć orzecznictwo TSUE w kwestii składania oświadczeń przez konsumentów o skutkach nieważności umowy. Trybunał Sprawiedliwości UE, tak jak podejrzewano wskazał, że wymóg na klientach dotyczący składania oświadczeń był niezgodny z art. 6 i 7 dyrektywy 93/13 oraz dodatkowo z zasadami skuteczności. Najnowszy wyrok w sprawie C-140/22 w dużej mierze wpłynie na kwestie dotyczące przedawnienia roszczeń i przyśpieszy trwanie procesów frankowych, gdyż sądy już nie będą odbierać oświadczeń od konsumentów.

Najnowszy wyrok TSUE

Uchwała Sądu Najwyższego a wyrok TSUE 

W maju 2021 r. Sąd Najwyższy w uchwale o sygnaturze III CZP 6/21 w uzasadnieniu stwierdził, że skutki nieważności umowy rozpoczynają swój bieg od chwili złożenia przez konsumenta oświadczenia. Kredytobiorca jest wobec tego zobowiązany zadeklarować, że jest w pełni świadomy skutków i konsekwencji wynikających ze stwierdzenia nieważności umowy. W rezultacie bieg terminu przedawnienia roszczeń rozpoczyna się w momencie deklaracji kredytobiorcy o skutkach nieważności umowy, a nie np. od chwili złożenia pozwu. 

Ta sytuacja stawia banki w lepszym świetle niż konsumentów. Co więcej, uchwała Sądu Najwyższego sprawiła, że sądy powszechne w zdecydowanej części liczyły odsetki od dnia złożenia oświadczenia przez konsumenta.