W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 36.234,51zł i 15.243,72 CHF  z odsetkami od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego umowy o kredyt;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5417 zł tytułem kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna.  Pozew w przedmiotowej sprawie skierowano do sądu 17 września 2020 r.

Wyrok jest nieprawomocny.