Wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1119/20/15)

5 lutego 2021

Wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1119/20/15)

Do naszej kancelarii w dniu 5.02.2021r. wpłynął kolejny korzystny wyrok dla naszego Klienta. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Deutsche Bank PBC S.A. (obecnie Deutsche Bank Polska s.A.) ustalił nieistnienie stosunku prawnego.

Zgodnie z treścią orzeczenia Sąd:

1.Zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 54.727,29 złotych oraz 35.005,37 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 20.05.2020 r. do dnia zapłaty.

2. Zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę  187,81 CHF tytułem nienależnie pobranej składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wraz z ustawowymi odsetkami za  opóźnienie liczonymi od dnia 20.05.2020 r. do dnia zapłaty.

3.Ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego umowy kredytu w związku z nieważnością zawartej między powodami  a poprzednikiem prawnym pozwanego Deutsche Bank PBC S.A.

4.Zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty postępowania w kwocie 6.434,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Jesteśmy dumni, że Sąd rozpatrzył wszystkie nasze żądania w niniejszej spawie na korzyść naszego Klienta.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej