Wyrok zaoczny Bank BPH S.A. (Sygn. Akt I C 635/20)

18 czerwca 2020

Wyrok zaoczny Bank BPH S.A.  (Sygn. Akt I C 635/20)

W dniu 18.06.2020r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze I C 635/20, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym wydał korzystny wyrok zaoczny na rzecz naszego Klienta.

Na mocy niniejszego wyroku sąd:

-zasądził od pozwanego banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powoda kwotę 146 595,78zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 06.03.2020r. do dnia zapłaty,

– zasądził od pozwanego banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powoda kwotę 6 417zł tytułem kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 5400zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego zawartej pierwotnie z GE Money Bank S.A. w 2007r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej