Wyrok zaoczny Bank BPH S.A. (Sygn. Akt I C 635/20)

18 czerwca 2020

Wyrok zaoczny Bank BPH S.A.  (Sygn. Akt I C 635/20)

W dniu 18.06.2020r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze I C 635/20, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym wydał korzystny wyrok zaoczny na rzecz naszego Klienta.

Na mocy niniejszego wyroku sąd:

-zasądził od pozwanego banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powoda kwotę 146 595,78zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 06.03.2020r. do dnia zapłaty,

– zasądził od pozwanego banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powoda kwotę 6 417zł tytułem kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 5400zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego zawartej pierwotnie z GE Money Bank S.A. w 2007r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej