Wyrok zaoczny Bank BPH S.A. (Sygn. Akt I C 635/20)

18 czerwca 2020

Wyrok zaoczny Bank BPH S.A.  (Sygn. Akt I C 635/20)

W dniu 18.06.2020r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze I C 635/20, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym wydał korzystny wyrok zaoczny na rzecz naszego Klienta.

Na mocy niniejszego wyroku sąd:

-zasądził od pozwanego banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powoda kwotę 146 595,78zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 06.03.2020r. do dnia zapłaty,

– zasądził od pozwanego banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powoda kwotę 6 417zł tytułem kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 5400zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego zawartej pierwotnie z GE Money Bank S.A. w 2007r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej