Wyrok zaoczny Bank Millennium (Sygn. Akt. X C 86/21)

11 marca 2021

Wyrok zaoczny Bank Millennium (Sygn. Akt. X C 86/21)

Dnia 11 marca br. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny wydał wyrok przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Sąd po rozpoznaniu sprawy o sygn. X C 86/21 na posiedzeniu niejawnym:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 45 744,91zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 8 września 2020r. do dnia zapłaty,

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4617zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od daty uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

-nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego z sierpnia 2008r.

Wyrok nie jest prawomocny. Od wydanego wyroku pozwany może wnieść sprzeciw w terminie dwóch tygodni.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej