Wyrok zaoczny Bank Millennium (Sygn. Akt. X C 86/21)

11 marca 2021

Wyrok zaoczny Bank Millennium (Sygn. Akt. X C 86/21)

Dnia 11 marca br. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny wydał wyrok przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Sąd po rozpoznaniu sprawy o sygn. X C 86/21 na posiedzeniu niejawnym:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 45 744,91zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 8 września 2020r. do dnia zapłaty,

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4617zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od daty uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

-nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego z sierpnia 2008r.

Wyrok nie jest prawomocny. Od wydanego wyroku pozwany może wnieść sprzeciw w terminie dwóch tygodni.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej