Wyrok zaoczny Bank Millennium (Sygn. Akt. X C 86/21)

11 marca 2021

Wyrok zaoczny Bank Millennium (Sygn. Akt. X C 86/21)

Dnia 11 marca br. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny wydał wyrok przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Sąd po rozpoznaniu sprawy o sygn. X C 86/21 na posiedzeniu niejawnym:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 45 744,91zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 8 września 2020r. do dnia zapłaty,

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4617zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od daty uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

-nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego z sierpnia 2008r.

Wyrok nie jest prawomocny. Od wydanego wyroku pozwany może wnieść sprzeciw w terminie dwóch tygodni.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej