Dnia 3. września 2020r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, w sprawie o sygnaturze I C 196/20 wydał wyrok zaoczny w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Po rozpoznaniu sprawy sąd:

-zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 31.354,07 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-nakazał zwrot kosztów procesu w wysokości 4 617zł w tym kwotę 3 600zł za poniesione koszty zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego zaciągniętego w 2009r.

Wyrok nie jest prawomocny.