Wyrok zaoczny przeciwko Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 196/20)

3 września 2020

Wyrok zaoczny przeciwko Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 196/20)

Dnia 3. września 2020r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, w sprawie o sygnaturze I C 196/20 wydał wyrok zaoczny w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Po rozpoznaniu sprawy sąd:

-zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 31.354,07 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-nakazał zwrot kosztów procesu w wysokości 4 617zł w tym kwotę 3 600zł za poniesione koszty zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego zaciągniętego w 2009r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej