Sądu Rejonowy w Elblągu I Wydział Cywilny dn. 12 lutego 2021r. po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Bank Polska ustalił nieważność umowy kredytowej.

W przedmiotowej sprawie Sąd zasądził w całości dochodzoną przez nas w żądaniu głównym kwotę 62.246,92 zł wraz z odsetkami. Nadto zasądził zwrot kosztów procesu w wysokości 6.434 zł.

Sąd stwierdzając nieważność umowy kredytowej, zastosował teorię dwóch kondykcji.

Na uwagę zasługuje tempo rozpoznania sprawy. Pozew w sprawie został złożony 30.11.2020r.

Wyrok ma rygor natychmiastowej wymagalności. Nie jest prawomocny.