Wyrok zaoczny Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 1513/20)

12 lutego 2021

Wyrok zaoczny Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 1513/20)

Sądu Rejonowy w Elblągu I Wydział Cywilny dn. 12 lutego 2021r. po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Bank Polska ustalił nieważność umowy kredytowej.

W przedmiotowej sprawie Sąd zasądził w całości dochodzoną przez nas w żądaniu głównym kwotę 62.246,92 zł wraz z odsetkami. Nadto zasądził zwrot kosztów procesu w wysokości 6.434 zł.

Sąd stwierdzając nieważność umowy kredytowej, zastosował teorię dwóch kondykcji.

Na uwagę zasługuje tempo rozpoznania sprawy. Pozew w sprawie został złożony 30.11.2020r.

Wyrok ma rygor natychmiastowej wymagalności. Nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej