W listopadzie sądy krajowe wydały 54 wyroki w sprawach hipotek walutowych, niemal 75% było korzystnych dla kredytobiorców. Wśród orzeczeń tylko 11 wyroków jest prawomocnych, a w ich przypadku frankowicze wygrali w 6 postępowaniach. Tym samym można zaobserwować powolne wyrównywanie się liczby prawomocnych orzeczeń na korzyść kredytobiorców oraz banków. Dotychczas widoczna była nieznaczna przewaga banków, który wygrywały w sądach wyższej instancji.

Wyrok TSUE z pewnością stanowi uzupełnienie linii orzeczniczej jaką ostatnio wyznaczyły sądy powszechne. Argumenty zawarte w uzasadnieniu wyroku TSUE wpłynęły na sądy, co obrazują zapadające niedawno wyroki, które jednak w sposób niejednolity oceniają skutek nieuczciwości postanowień umownych – mówi mecenas Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych s.k. – Zapadłe ostatnio rozstrzygnięcia w sądach II instancji, zwłaszcza w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, są bardzo zróżnicowane i specyficzne, niektóre składy sędziowskie przychylają się do twierdzeń powodów w zakresie nieuczciwości postanowień umownych, opierają jednak swoje rozstrzygnięcia o teorię salda, co skutkuje przegraną kredytobiorców. W mojej ocenie w tego typu sprawach zastosowanie powinna mieć teoria dwóch kondycji, co wynika z przepisów kodeksu cywilnego. Orzecznictwo cały czas się kształtuje – komentuje mecenas Bochenek.

Eksperci zajmujący się zagadnieniami związanymi z kredytami frankowymi zwracają uwagę na różnicę w zakresie orzeczeń wydawanych przez sądy powszechne. Sądy znacznie częściej wydają wyroki mówiące o unieważnieniu umowy niż jej odfrankowieniu, czyli przewalutowaniu na złote z pozostawieniem stawki LIBOR. Jest to rozwiązanie preferowane przez kredytobiorców, którzy postrzegają je jako korzystniejsze przede wszystkim ze względu na brak konieczności dokonywania wzajemnych rozliczeń z bankiem. Natomiast w przypadku Sądu Najwyższego można zaobserwować jednolitą linie orzeczniczą, w którym przeważają wyroki dotyczące odfrankowienia.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dostępnym na stronie Rzeczpospolitej.