Wyroki Sądu Najwyższego

15 stycznia 2020

W ubiegłym roku Sąd Najwyższy wydał trzy niezwykle istotne wyroki dotyczące kredytów hipotecznych indeksowanych do waluty franka szwajcarskiego.

Pierwszy wyrok, który zapadł 4 kwietnia 2019 r. wskazał, że mechanizm ustalania przez bank kursów waluty, pozostawiający bankowi swobodę, jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta, zaś klauzula, która nie zawiera jednoznacznej treści i przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną przedsiębiorcy w kwestii bardzo istotnej dla konsumenta, dotyczącej kosztów kredytu, jest klauzulą niedozwoloną. Tym samym można uznać, iż taki sposób ustalania kursów wymiany walut stanowi ukryte wynagrodzenie dla banku.

Jest to ważna informacja, gdyż mechanizm ustalani kursów walut przez banki, w większości umów wygląda niemal identycznie – powiedział w rozmowie z MarketNews24 Wojciech Bochenek, radca prawny z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.

Ponadto Sąd Najwyższy wskazał, że eliminacja klauzuli indeksacyjnej nie prowadzi do unieważnienia umowy, nie wymaga też zastąpienia zapisu innym. Możliwe jest bowiem funkcjonowanie umowy również po usunięciu z niej klauzuli indeksacyjnej.

Powyższy skutek ma doniosłe znaczenie dla kredytobiorców, gdyż umowa będzie nadal wykonywana, jednakże bez mechanizmu indeksacji. Swoje stanowisko Sąd Najwyższy potwierdził również w wyroku z 09.05.2019 r. (w sprawie sygn. I CSK 242/18), oraz w ostatnim wyroku z 29.10.2019 r (sygn. I CSK 309/18).

Nie ulega wątpliwości, że do najbardziej przełomowych wydarzeń 2019 r. można zaliczyć orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponadto frankowicze otrzymali również wsparcie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Rzecznika Praw Obywatelskich.

To był również rok coraz większej liczby korzystnych wyroków zapadających na rzecz frankowiczów, co w szczególności można było zaobserwować po wyroku TSUE w polskiej sprawie – komentuje mecenas Wojciech Bochenek, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. – Kształtującą się linię orzeczniczą oraz skalę zapadających wyroków z pewnością będziemy mogli zaobserwować w 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego w serwisie GAZETAPRAWNA.PL

Czytaj również


05.02
2020
Sytuacja frankowiczów w styczniu

Eksperci Grupy Kapitałowej VOTUM, w tym Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, wspólnie z Rzeczpospolitą
Czytaj więcej

30.01
2020
Frankowicze nie muszą płacić za kapitał

Wkrótce po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie frankowiczów, pojawiły się
Czytaj więcej