Wyroki Sądu Najwyższego

15 stycznia 2020

Wyroki Sądu Najwyższego

W ubiegłym roku Sąd Najwyższy wydał trzy niezwykle istotne wyroki dotyczące kredytów hipotecznych indeksowanych do waluty franka szwajcarskiego.

Pierwszy wyrok, który zapadł 4 kwietnia 2019 r. wskazał, że mechanizm ustalania przez bank kursów waluty, pozostawiający bankowi swobodę, jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta, zaś klauzula, która nie zawiera jednoznacznej treści i przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną przedsiębiorcy w kwestii bardzo istotnej dla konsumenta, dotyczącej kosztów kredytu, jest klauzulą niedozwoloną. Tym samym można uznać, iż taki sposób ustalania kursów wymiany walut stanowi ukryte wynagrodzenie dla banku.

Jest to ważna informacja, gdyż mechanizm ustalani kursów walut przez banki, w większości umów wygląda niemal identycznie – powiedział w rozmowie z MarketNews24 Wojciech Bochenek, radca prawny z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.

Ponadto Sąd Najwyższy wskazał, że eliminacja klauzuli indeksacyjnej nie prowadzi do unieważnienia umowy, nie wymaga też zastąpienia zapisu innym. Możliwe jest bowiem funkcjonowanie umowy również po usunięciu z niej klauzuli indeksacyjnej.

Powyższy skutek ma doniosłe znaczenie dla kredytobiorców, gdyż umowa będzie nadal wykonywana, jednakże bez mechanizmu indeksacji. Swoje stanowisko Sąd Najwyższy potwierdził również w wyroku z 09.05.2019 r. (w sprawie sygn. I CSK 242/18), oraz w ostatnim wyroku z 29.10.2019 r (sygn. I CSK 309/18).

Nie ulega wątpliwości, że do najbardziej przełomowych wydarzeń 2019 r. można zaliczyć orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponadto frankowicze otrzymali również wsparcie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Rzecznika Praw Obywatelskich.

To był również rok coraz większej liczby korzystnych wyroków zapadających na rzecz frankowiczów, co w szczególności można było zaobserwować po wyroku TSUE w polskiej sprawie – komentuje mecenas Wojciech Bochenek, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. – Kształtującą się linię orzeczniczą oraz skalę zapadających wyroków z pewnością będziemy mogli zaobserwować w 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego w serwisie GAZETAPRAWNA.PL

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


Frankowicze-wygrywaja

Kolejne wygrane Frankowiczów pomimo braku Uchwały SN

Dnia 11. maja 2021r. miała nastąpić publikacja długo wyczekiwanej Uchwały III CZP 11/21 w sprawie

Czytaj więcej
dzialalnosc-gospodarcza-a-sprawa-frankowa

Prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania, a sprawa frankowa

Kredyty frankowe w dużej mierze były udzielane na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Czytaj więcej
SN-uchwala

Sąd Najwyższy nie ogłosił uchwały III CZP 11/21

Dnia 11 maja 2021r. miała zostać ogłoszona przez Sąd Najwyższy ważna uchwała dla Frankowiczów. Termin

Czytaj więcej
SN-uchwala-frankowicze

Sąd Najwyższy kolejny raz zajął się tematem Frankowiczów

W dniu dzisiejszym w Sądzie Najwyższym zapadła uchwała w sprawie III CZP 6/21 będąca odpowiedzią

Czytaj więcej