Nasze Wyroki | Wygrane Frankowiczów

Wyrok przeciwko Bank BPH S.A. (Sygn. Akt: I ACa 2371/23)

Frankowicze ponownie wygrywają w sądach! W niedawno ogłoszonym wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu kolejni kredytobiorcy wygrali z Bank BPH.

Wyrok przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt: I ACa 177/23)

Frankowicze ponownie wygrywają w sądach! W niedawno ogłoszonym wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku kolejni kredytobiorcy wygrali z Santander Bank Polska.

Wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt: I ACa 11/23)

Frankowicze ponownie wygrywają w sądach! W niedawno ogłoszonym wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku kolejni kredytobiorcy wygrali z Santander Bank Polska.

Wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt: I ACa 851/23)

Frankowicze ponownie wygrywają w sądach! W niedawno ogłoszonym wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku kolejni kredytobiorcy wygrali z Bank Millennium.

Wyrok przeciwko mBank (Sygn. Akt: V ACa 2602/23)

Frankowicze ponownie wygrywają w sądach! W niedawno ogłoszonym wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku kolejni kredytobiorcy wygrali z mBank.

Wyrok przeciwko PKO BP SA (Sygn. Akt: I ACa 2407/22)

Frankowicze ponownie wygrywają w sądach! W niedawno ogłoszonym wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi kolejni kredytobiorcy wygrali z PKO BP SA.

Wyrok przeciwko Santander Consumer Bank (Sygn. Akt: I ACa 846/23)

W niedawno ogłoszonym wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu kolejni frankowicze wygrali z Santander Consumer Bank.

Wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt: V ACa 1741/23)

Nasi klienci wygrywają w sądach! W niedawno ogłoszonym wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku kolejny kredytobiorca wygrał z Raiffeisen Bank.

Wyrok przeciwko Deutsche Bank Polska (Sygn. Akt: I ACa 1155/22)

W niedawno ogłoszonym wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego kolejny kredytobiorca wygrał z Deutsche Bank Polska.

Wyrok przeciwko Bankowi Millenium (Sygn. Akt : I ACa 466/23)

Frankowicze wygrywają w sądach! Prawomocny wyrok przeciwko Millenium – sprawdź jaką kwotę zasądzono na rzecz frankowiczów!

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A.  (Sygn. Akt I ACa 1465/2)

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A.  (Sygn. Akt I ACa 1465/2)

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny wyrokiem wydanym 13 lutego br. w sprawie Frankowiczów oddalił apelację banku i zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 4.050 zł, tytułem kosztów postępowania apelacyjnego, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w...

Wygrana z Santander Bank Polska (Sygn. Akt I ACa 1329/22)

Wygrana z Santander Bank Polska (Sygn. Akt I ACa 1329/22)

Dnia 7 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił apelację i zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powoda kwotę 4050zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym z ustawowymi odsetkami za opóźnienie...

Wygrana frankowa z Bankiem BPH S.A. (Sygn. Akt II Ca 1295/23)

Wygrana frankowa z Bankiem BPH S.A. (Sygn. Akt II Ca 1295/23)

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, II Wydział Cywilny Odwoławczy wyrokiem z 23. Stycznia 2024r. oddalił apelację banku i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.700 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia...

Wygrana prawomocna z mBankiem S.A. (Sygn. Akt I ACa 1033/23)

Wygrana prawomocna z mBankiem S.A. (Sygn. Akt I ACa 1033/23)

Dnia 18 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2023 r. sygn. akt I C 2240/22 oddalił apelację pozwanego mBank S.A. i zasądził od pozwanego na rzecz każdego z...

Wyrok p-ko Bankowi Millennium S.A. (Sygn. Akt I ACa 2680/22)

Wyrok p-ko Bankowi Millennium S.A. (Sygn. Akt I ACa 2680/22)

Dnia 5 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny oddalił apelację i zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz powodów kwotę 8.100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu...