Wraz ze wzrostem stóp procentowych rośnie także WIBOR. Ekonomiści spekulują, że WIBOR może osiągnąć rekordowy poziom. W tym kontekście przewalutowanie kredytu indeksowanego/denominowanego w oparciu o WIBOR znacząco traci na atrakcyjności.

Pomoc-frankowiczom

Program ugód – Frankowicze

Z danych zgromadzonych na koniec 2021r. wynika, że do Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło prawie 16 tys. wniosków o mediację. Zawartych zostało 5,7 tys. ugód pomiędzy bankami a kredytobiorcami.

Propozycje ugód przygotowane zostały zgodnie z wytycznymi KNF, tj. przeliczenie kredytu powiązanego z walutą obcą tak jakby od początku był kredytem złotowym w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR.

Jak zgodnie wskazują prawnicy zajmujący się problemem Frankowiczów, korzyści z zawarcia ugody w porównaniu z tym co można uzyskać na drodze postępowania sądowego są dość rozbieżne. O wiele więcej można uzyskać kierując sprawę do sądu. Poza tym trudno przewidzieć jakie niespodziewane okoliczności mogą pojawić się do czasu całkowitej spłaty zadłużenia. Warto pamiętać, że w wielu przypadkach zawarcie ugody zamyka możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej w przyszłości.

Co proponują banki?

Banki, które zdecydowały się na wzięcie udziału w inicjatywie, przedstawiają propozycje ugodowe według jednej z dwóch poniższych opcji.

Pierwsza dotyczy oferowania ugód zgodnych z propozycją przedstawioną przez przewodniczącego KNF, która polega na porównaniu kredytu indeksowanego/denominowanego z kredytem typowo złotowym. W takim ujęciu bank rozlicza dokonane spłaty rat uiszczonych przez kredytobiorcę w myśl przygotowanych założeń i przedstawia kredytobiorcy jego aktualne saldo zadłużenia w złotych oraz nowe oprocentowanie składające się ze stałej marży banku i stawki bazowej WIBOR – wyjaśnia radca prawny Wojciech Bochenek.

Druga opcja to przeliczenie kredytu po kursie ustalonym przez bank z uwzględnieniem stawki WIBOR. W tym przypadku, kredytobiorca jest obarczony ryzykiem walutowym. Ponadto wprowadzenie do umowy WIBOR-u stawia kredytobiorcę w bardzo niepewnej sytuacji.

Frankowicze zdają sobie sprawę, że korzystniejszą opcją jest skierowanie pozwu do sądu. Zwłaszcza w kontekście rosnących stóp procentowych.

Podwyżki stóp procentowych sprawiają, że propozycje ugodowe banków w zakresie spraw frankowych mocno tracą na swojej atrakcyjności. Trudno dziś przewidzieć dynamikę i zakres zmian wskaźnika WIBOR, natomiast ostatnie podwyżki stóp procentowych sprawiły, że osiągnął on wartość wyższą, niż miał przed pandemią. Dalsze podwyżki stóp procentowych będą oddziaływać na ten wskaźnik, który może zaskoczyć kredytobiorców i znacznie podwyższyć im ratę odsetkową, a tym samym całkowity koszt kredytu – podsumowuje mec. Bochenek.

Więcej informacji na Wyborcza.biz.