Ogłoszona jesienią ubiegłego roku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny informacja o restrukturyzacji Getin Noble Bank dotyczyła prawie 300 tys. kredytobiorców. Jak zmieniła się ich sytuacja od tego czasu i z czym obecnie muszą zmagać się klienci banku posiadający kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego?

Restrukturyzacja Getin

Z informacji przekazanych bezpośrednio przez klientów banku wynika, że mimo posiadania postanowień o zabezpieczeniu (które zwalniają ich z obowiązku dalszej spłaty rat) są wpisywani do BIK-u jako dłużnicy. W skrajnych przypadkach dochodzi nawet do wypowiadania im przez banki umów kredytowych.

Zgodnie z  decyzją BFG, która zapadła we wrześniu 2022r. portfel kredytów frankowych został w Getin Noble Bank.

Sytuacje, w których banki podejmują tego typu działania dotyczą klientów, którzy uzyskali sądowe zabezpieczenia jeszcze przed rozpoczęciem przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank. Jak wyjaśnia Administrator GNB, Paweł Małolepszy postanowienia te są respektowane jedynie w przypadkach gdy sądy udzieliły zabezpieczeń po rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji.

W ocenie Radcy prawnego Wojciecha Bochenka, działania banku są pozbawione podstaw prawnych i godzą w interesy konsumentów:

Nie można bowiem akceptować, aby bank, nawet w restrukturyzacji przymusowej, sam decydował jak należy wykładać i stosować prawo, pomijając przy tym wydane przez sąd postanowienie o zabezpieczeniu powództwa. Skoro sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu, to z pewnością dokonał wykładni przepisów prawa i na ich podstawie rozstrzygnął o przedmiocie wniosku. Niekorzystne rozstrzygnięcie wniosku dla jednej ze stron sporu, nie może sprawiać, że zaczyna on samodzielne wykładać prawo zgodnie ze swoim interesem. Od wykładni i zakresu stosowania prawa są sądy, a nie bank – wskazuje prawnik.

kredyt chf

Sądy po stronie kredytobiorców

Jak wyjaśnia mec. Bochenek, sądy przyznają kredytobiorcom zabezpieczeń mających skutkować:

wstrzymaniem płatności rat kredytu,

– wstrzymaniem płatności rat kredytu w których sądy dokonują dodatkowo wyszczególnienia jakich czynności windykacyjnych bank nie może podejmować względem kredytobiorców np. wezwanie do zapłaty, wysyłanie monitów, wypowiedzenie umowy kredytowej czy wpisania kredytobiorcy do BIK-u.

Jak wyjaśnia prawnik, w obu przypadkach postanowienia sądu są jednoznaczne z zaprzestaniem dalszej spłaty rat i zamykają bankom drogę do podejmowania jakichkolwiek czynności windykacyjnych. Kredytobiorcy w żadnym wypadku nie powinni borykać się z problemami, banki natomiast są zobligowane do respektowania postanowień sądów i niepodejmowania czynności windykacyjnych.

Więcej informacji na stronie Bankier.pl