W przypadku dochodzenia roszczeń od Getin Noble Bank S.A. na drodze sądowej  w większości spraw składane są wnioski o zabezpieczenie powództwa umożliwiające zawieszenie rat na czas trwania postępowania sądowego.

Zawieszenie rat

Informacje o trudnej sytuacji Getin Noble Bank S.A. obiegły media już pod koniec ubiegłego roku. Obawy, że bank finalnie znajdzie się w stanie upadłości lub przymusowej restrukturyzacji stały się jak najbardziej realne.

W przypadku Frankowiczów posiadających zadłużenie w postaci kredytu CHF w niniejszym banku, konieczne stało się zabezpieczenie roszczenia w trakcie trwania procesu sądowego.

Trudno ocenić jaka jest skala i skuteczność składania takich wniosków, z uwagi na brak powszechnie dostępnych danych. Natomiast na skuteczność takich wniosków w przyszłości może wpłynąć stanowisko przedstawione przez TSUE, gdyż w jednej ze spraw prowadzonych przeciwko Getin Noble Bank sąd okręgowy zdecydował się na skierowanie pytania prejudycjalnego, dotykającego obszaru zabezpieczenie postępowania poprzez zawieszenie płatności rat kredytu – wskazuje Radca prawny Wojciech Bochenek.

Sądy nie zawsze przychylają się do wniosków pełnomocników kredytobiorców, szczególnie w przypadku gdy kwota udzielonego kredytu nie została jeszcze spłacona. Jednak w wielu sprawach, kredytobiorcy posiadają już sporą nadwyżkę. W takiej sytuacji istnieje większa szansa na pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku.

Pomoc-frankowiczom

TSUE C-287/22

Dnia 3 maja 2022r. Sąd Okręgowy w Warszawie skierował w tym przedmiocie pytanie prejudycjalne do TSUE:

Czy w świetle zasady skuteczności i proporcjonalności art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Dyrektywy 93/13 sprzeciwiają się takiej wykładni przepisów krajowych lub orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którymi sąd krajowy może – w szczególności ze względu na ciążące na konsumencie obowiązki rozliczenia się z przedsiębiorcą albo dobrą sytuację finansową przedsiębiorcy – nie uwzględnić wniosku konsumenta o zarządzenie przez sąd środka tymczasowego (zabezpieczenia powództwa) polegającego na zawieszeniu na czas trwania postępowania wykonywania umowy, która prawdopodobnie zostanie uznana za nieważną na skutek usunięcia z niej nieuczciwych warunków umownych?

Zdaniem warszawskiego sądu uwzględnianie przez sądy wniosków o zawieszenie płatności rat jest wręcz niezbędne do pozytywnej finalizacji sprawy na rzecz kredytobiorcy.

Więcej informacji na portalu Prawo.pl