Infolinia
71 36 86 982

Zespół

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający


Specjalizuje się w postępowaniach sądowych dotyczących tematyki finansowej i bankowej prowadzonych na rzecz klientów indywidualnych oraz w prawie konsumenckim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących wrocławskich kancelariach prawnych, w których z sukcesami brał udział w prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko instytucjom rynku finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przeciwko bankom w zakresie umów kredytów hipotecznych waloryzowanych do waluty obcej, w szczególności CHF.

Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Kieruje całością spraw w Kancelarii.

Monika Kasprzyk

Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Spraw Bankowych

Monika Kasprzyk

Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Spraw Bankowych


Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego będącej wspólnym projektem WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego i Chicago – Kent College of Law. Od 2015 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym.

Wojciech Ciesielski

Adwokat, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Bankowych

Wojciech Ciesielski

Adwokat, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Bankowych


Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym głównie w prawie finansowym oraz prawie odszkodowawczym. Doświadczenie zdobywał w jednej z wiodących wrocławskich kancelarii, osiągając liczne sukcesy w prowadzonych sprawach, także przed Sądem Najwyższym. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uczęszczał na seminarium magisterskie z prawa finansowego. Jest wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Aleksandra Jakubowska

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Aleksandra Jakubowska

Radca Prawny, Kierownik Zespołu


Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku administracja oraz studiów magisterskich prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, od 2016 r. wpisana na listę radców prawnych. Doświadczenie zdobywała w największej kancelarii w województwie dolnośląskim i lubuskim. Od początku kariery zawodowej ukierunkowała swoje zainteresowania w kierunku prawa cywilnego, specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, w tym za błędy medyczne. Od kilku lat zajmuje się tematyką bankową związaną z dochodzeniem roszczeń na rzecz osób fizycznych w związku z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej – franka szwajcarskiego. Posiada również bogate doświadczenie procesowe.

Prywatnie sięga po dobry kryminał i pływa.

Monika Puszka

Adwokat, Kierownik Zespołu

Monika Puszka

Adwokat, Kierownik Zespołu


Specjalizuje się w zakresie prawa finansowego, w szczególności w prawie bankowym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko instytucjom rynku finansowego, uczestniczyła w postępowaniach sądowych z udziałem konsumentów w zakresie dochodzenia roszczeń z umów bankowych dotyczących kredytów hipotecznych waloryzowanych do waluty obcej.

Ukończyła Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie.

Ireneusz Pałac

Adwokat, Kierownik Zespołu

Ireneusz Pałac

Adwokat, Kierownik Zespołu


Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie umów oraz dochodzeniu należności na rzecz przedsiębiorców i konsumentów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących wrocławskich kancelariach prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przeciwko bankom w zakresie umów kredytów hipotecznych waloryzowanych do waluty obcej w szczególności CHF.

Ukończył Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował prawo również na Uniwersytecie w Salzburgu. Jest wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Natalia Kozłowska

Adwokat, Kierownik Zespołu

Natalia Kozłowska

Adwokat, Kierownik Zespołu


W 2013 r. uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2014 r. jest członkiem wrocławskiej Izby Adwokackiej.

W trakcie swojej praktyki zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w zakresie wielu dziedzin prawa, w szczególności cywilnego i administracyjnego, a także finansowego i bankowego.

Dotychczas współpracowała z renomowanymi wrocławskimi kancelariami, gdzie z sukcesem reprezentowała zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze.

Aleksandra Broniś – Latowska

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Aleksandra Broniś – Latowska

Radca Prawny, Kierownik Zespołu


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w 2016 r. uzyskała wynik pozytywny z egzaminu zawodowego i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko podmiotom rynku finansowego 
i ubezpieczeniowego zarówno w trybie polubownym, jak również w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym. Specjalizuje się w prawie bankowym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki poświęconej kredytom hipotecznym waloryzowanym walutą obcą oraz prawie cywilnym w zakresie zobowiązań i odpowiedzialności cywilnej. Ponadto posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Anna Żmidzińska

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Anna Żmidzińska

Radca Prawny, Kierownik Zespołu


Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2015 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, od 2016 roku również członek Komisji ds. promocji zawodu i integracji środowiska przy OIRP Wrocław (kadencja od 2016 r. do 2020 r.). Od początku kariery zawodowej związana ze sprawami cywilnymi prowadzonymi przeciwko podmiotom rynku finansowego i ubezpieczeniowego, zdobyła bogate doświadczenie procesowe reprezentując osoby fizyczne zarówno przed sądami powszechnymi jak i przed Sądem Najwyższym.

Katarzyna Wilk

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Katarzyna Wilk

Radca Prawny, Kierownik Zespołu


Po ukończeniu aplikacji radcowskiej z wyróżnieniem zdała egzamin zawodowy, po którym uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz instytucjach finansowych, świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego. Aktualnie praktykuje w obszarze postępowań cywilnych dotyczących szeroko rozumianego prawa zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych oraz roszczeń przysługujących konsumentom, wynikających z czynności bankowych.

Wojciech Kowalewski

Adwokat, Kierownik Zespołu

Wojciech Kowalewski

Adwokat, Kierownik Zespołu


Wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. W swojej praktyce zawodowej doradza klientom indywidualnym i instytucjonalnym w bardzo szerokim zakresie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, skupiając się na zagadnieniach związanych z zobowiązaniami, odszkodowaniami oraz obsługą podmiotów gospodarczych. Cechuje go indywidualne podejście do prowadzonych spraw, stale dąży do rozwoju.

Radosław Osieleniec

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Radosław Osieleniec

Radca Prawny, Kierownik Zespołu


Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii, gdzie ukończył studia prawnicze i administratywistyczne. Radca prawny i były asesor komorniczy. Zdobywał doświadczenie m.in. w kancelariach obsługujących klientów z sektora bankowego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, bankowym, handlowym oraz upadłościowym, posiada także szerokie doświadczenie w zakresie egzekucji sądowej i administracyjnej.

Agata Nadobnik

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Agata Nadobnik

Radca Prawny, Kierownik Zespołu


Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada doświadczenie procesowe w prowadzeniu postępowań w sprawach cywilnych.

Joanna Bartnikiewicz – Bagińska

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Joanna Bartnikiewicz – Bagińska

Radca Prawny, Kierownik Zespołu


Absolwentka studiów magisterskich na kierunku administracja oraz prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, uzyskując wpis na listę radców prawnych w 2018 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach radców prawnych. Specjalizuje się w sporach cywilnych i administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przeciwko podmiotom rynku ubezpieczeniowego oraz finansowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa handlowego oraz prawa własności przemysłowej.

Potrzebujesz pomocy Prawnej?

Napisz do nas!