Nasz Zespół

Zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych dokłada wszelkich starań, aby świadczyć pomoc frankowiczom na najwyższym poziomie.

radca prawny Wojciech Bochenek kancelaria frankowa

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający

BIO

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych dotyczących tematyki finansowej i bankowej prowadzonych na rzecz klientów indywidualnych oraz w prawie konsumenckim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących wrocławskich kancelariach prawnych, w których z sukcesami brał udział w prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko instytucjom rynku finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przeciwko bankom w zakresie umów kredytów hipotecznych waloryzowanych do waluty obcej, w szczególności CHF.

Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Kieruje całością spraw w Kancelarii.

Adwokat Wojciech Ciesielski

Wojciech Ciesielski

Adwokat, Wspólnik Zarządzający

BIO

Z Kancelarią związany od początku jej istnienia. Rozpoczynał pracę jako pełnomocnik obsługujący referat spraw, następnie w latach 2019 r. – 2022 r. obejmował kolejno stanowiska Kierownika Zespołu, Zastępcy Dyrektora Departamentu Spraw Bankowych i Dyrektora Departamentu Spraw Bankowych. Nadzorował pracę siedemnastu zespołów procesowych dążąc do jej optymalizacji i stałego podwyższania jakości świadczonych usług. W swojej pracy stawia na konsekwencję w realizacji stawianych celów, precyzję podejmowanych działań i wzmacnianie pozytywnych relacji w Kancelarii. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość i otoczenie prawne wymuszają stałe monitorowanie wpływu stosowanych strategii na toczące się postępowania, elastyczność i szybkość w podejmowaniu decyzji, a także przewidywanie nadchodzących zmian i odpowiednie przygotowanie się do nich. Teraz dołącza do grona Wspólników Zarządzających Kancelarią, a swoje umiejętności i doświadczenie będzie wykorzystywał w kreowaniu strategii procesowej i współkierowaniu całością spraw. Jego wizją jest budowanie jak najlepszej kultury organizacyjnej w Kancelarii i jej dalszy rozwój w kolejnych obszarach prawa, a dotychczasowa współpraca ze wspaniałymi ludźmi zasilającymi szeregi Kancelarii jedynie utwierdza go w przekonaniu o powodzeniu w realizacji założonego planu.

Monika Kasprzyk

Monika Kasprzyk

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Spraw Bankowych

BIO

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego będącej wspólnym projektem WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego i Chicago – Kent College of Law. Od 2015 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje od 2019r., natomiast z grupą kapitałową związana jest od roku 2008. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym.

Karolina Rzepecka Kancelaria

Karolina Rzepecka

Adwokat, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Bankowych

BIO

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo. Już podczas studiów odbywała liczne praktyki m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz kilku kancelariach adwokackich. W 2019r. została wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w sporach przeciwko podmiotom rynku ubezpieczeniowego i finansowego, a także szeroko pojętym prawie spółek handlowych oraz prawie cywilnym. W swojej praktyce zajmuje się obsługą przedsiębiorców oraz konsumentów.

Prawnik Daniel Gliwka

Daniel Gliwka

Prawnik, Dyrektor Sprzedaży

BIO

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. W roku 2012 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej uzyskując tytuł mediatora. Od 2007 roku związany z Grupą Kapitałową VOTUM początkowo zajmując się sprawami odszkodowawczymi, następnie wieloletni prawnik w jednej z największych kancelarii Prawnych na Dolnym Śląsku – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k. Reprezentował Klientów Kancelarii podczas mediacji w Centrum Mediacji przy Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie w Kancelarii Bochenek i Wspólnicy zajmuje się sprawami konsumentów oraz przedsiębiorców w zakresie dochodzenia roszczeń od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody oraz wynikających z umów kredytów bankowych indeksowanych i denominowanych do waluty obcej. Zarządza również procesem sprzedaży w Kancelarii Bochenek i Wspólnicy oraz w podmiotach oferujących pomoc frankowiczom.

kancelaria dla frankowiczów

Ewa Kowalczyk

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Windykacji i Egzekucji

BIO

Ukończyła Prawo oraz Szkołę Prawa Hiszpańskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, a także Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu należności zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Z egzekucją związana od 2012 roku.
Doświadczenie zdobywała pracując zarówno w kancelariach komorniczych, jak i kierując zespołami sądowo – egzekucyjnymi w wiodących wrocławskich kancelariach specjalizujących się w odzyskiwaniu wierzytelności.
Prywatnie miłośniczka biegania i wielbicielka dobrej kuchni. Kilkukrotnie stawała na podium Biegu o Puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Dagmara Wądołowska kancelaria prawna

Dagmara Wądołowska

Radca prawny, Kierownik Zespołu Windykacji i Egzekucji

BIO

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2013-2015 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, zakończoną złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu radcowskiego. Od 2016 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawniczych, świadcząc pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, instytucji publicznych i osób fizycznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Z Kancelarią współpracuje od 2020 r. Swoją praktykę zawodową obecnie rozwija w obszarze związanym z dochodzeniem roszczeń na rzecz konsumentów od podmiotów rynku finansowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Paulina Przysiuda kredyty frankowe

Paulina Przysiuda

Radca prawny, Kierownik Zespołu

BIO

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2019 roku wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z renomowanymi kancelariami na terenie Wrocławia prowadząc sprawy zarówno w imieniu przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw z ochrony konsumentów oraz spraw odszkodowawczych. Obecnie w pracy zawodowej skupia się na dochodzeniu roszczeń na rzecz osób fizycznych w związku z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej.

Agata Nadobik - kredyty indeksowane

Agata Nadobnik

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada doświadczenie procesowe w prowadzeniu postępowań w sprawach cywilnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach radców prawnych i adwokatów. Z grupą kapitałową związana od 2014r. początkowo zajmując się sprawami odszkodowawczymi główne przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeń, a od 2019r. sprawami konsumentów przeciwko instytucjom bankowym powstałych na tle umów kredytowych powiązanych z walutą obcą.

kredyt frankowy jaka kancelaria

Magdalena Machowska

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie gospodarczym. Zajmuje się obsługą spraw konsumentów oraz obsługą przedsiębiorców. Od 2019 roku zajmuje się również obsługą spraw dotyczących dochodzenia roszczeń od banków, związanych z umowami kredytów waloryzowanych do waluty obcej. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu z Prawa Publicznego Gospodarczego. Uczestnik studiów podyplomowych na kierunku „Prawo restrukturyzacyjne i gospodarcze” prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie . Prywatnie pasjonat języka i kultury francuskiej.

frankowicze kancelaria

Marcin Gawęda

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radców prawnych i doradców podatkowych w Opolu. W 2020 r. został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń na rzecz osób fizycznych w związku z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej. Doświadczenie zdobywał również w sporach przeciwko podmiotom rynku ubezpieczeniowego zajmując się sprawami odszkodowawczymi przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeń. Prywatnie miłośnik pływania i literatury J.R.R. Tolkiena.

 

kredyt CHF

Kornel Rybiński

Adwokat, Kierownik zespołu

BIO

Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego. Praktykę zawodową zdobywał w renomowanych wrocławskich kancelariach prawnych, w tym w kancelarii obsługującej podmiot notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualnie specjalizuje się w dochodzeniu przez konsumentów roszczeń od podmiotów rynku finansowego. Z sukcesami reprezentuje klientów w sporach sądowych. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2021 roku wpisany na listę adwokatów, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Prywatnie fan piłki nożnej i górskich wędrówek.

Marta Siemko-Spilnyk kancelaria frankowa

Marta Siemko-Spilnyk

Adwokat, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku administracja na Uniwersytecie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu uzyskując w 2018 roku wpis na listę adwokatów. Specjalizuje się w prawie cywilnym, posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń na rzecz konsumentów od podmiotów rynku finansowego, w szczególności przeciwko bankom w zakresie umów kredytów hipotecznych waloryzowanych do waluty obcej. Prywatnie miłośniczka podróży oraz książek i filmów o tematyce kryminalnej.

Grzegorz Skóra - kredyty PKO

Grzegorz Skóra

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo.  Ukończył podyplomowe studia Prawa Gospodarczego i Handlowego organizowane przez Uniwersytet Wrocławski. Specjalizuje się w prawie cywilnym i procesowym, przede wszystkim w zakresie dochodzenia roszczeń od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody oraz wynikających z umów kredytów bankowych indeksowanych i denominowanych do waluty obcej. Doświadczenie zawodowe zdobywał we wrocławskich kancelariach wyspecjalizowanych w odzyskiwaniu wierzytelności, prowadzeniu spraw odszkodowawczych oraz w spółce z branży telekomunikacyjnej zajmując się zagadnieniami prawa ochrony konsumentów.

radca prawny Katarzyna Denkiewicz pomoc kredytobiorcom

Katarzyna Denkiewicz

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Ukończyła aplikację radcowską, zdobywając wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe nabywała współpracując z wiodącymi wrocławskimi kancelariami, zajmując się obsługą konsumentów oraz przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń na rzecz konsumentów od podmiotów rynku finansowego. Posługuje się językiem angielskim i włoskim. Prywatnie miłośniczka podróży oraz kultury włoskiej.

Ewa Mularczyk

Ewa Mularczyk

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo.

Od 2020 r. wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Posiada doświadczenie zawodowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego.

Aktualnie skupia się nad rozwojem w tematyce ochrony praw konsumentów prowadząc postępowania sądowe przeciwko instytucjom rynku finansowego.

Prywatnie miłośniczka jazdy na rowerze i krajów nordyckich.

jaka kancelaria dla Frankowiczów

Roksana Bielejewska

Adwokat, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację adwokacką i jest wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Ukończyła również kurs Legal English (Toles). Posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu prawa karnego, cywilnego, a także rodzinnego i opiekuńczego. Od 2015 roku związana z Kancelariami z Grupy Kapitałowej VOTUM. Aktualnie praktykuje w obszarze postępowań cywilnych dotyczących szeroko rozumianego prawa zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń przysługujących konsumentom, wynikających z czynności bankowych. Prywatnie pasjonatka podróży.

Dagmara Borysławska prawnik

Dagmara Borysławska

Adwokat, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku prawo oraz administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, uzyskując wpis na listę adwokatów w 2020r. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z wiodącymi wrocławskimi kancelariami, przede wszystkim w zakresie obsługi przedsiębiorców i spółek z branży budowlanej, obrotu nieruchomościami oraz e-commerce. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, gospodarczym oraz handlowym. Aktualnie praktykuje w obszarze postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń na rzecz osób fizycznych w związku z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej. Prywatnie miłośniczka wypraw rowerowych MTB oraz podróży poza utartym szlakiem.

Aleksandra Niegel-Piasecka - pomoc prawna frankowicze

Aleksandra Niegel-Piasecka

Adwokat, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2014-2016 odbyła aplikację adwokacką, zakończoną uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego w roku 2017. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

W praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu postępowań pomiędzy konsumentami i podmiotami rynku finansowego. Uwzględniając obszar swoich zainteresowań, praktykuje również w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Bartłomiej Szabelski - unieważnienie umowy kredytowej

Bartłomiej Szabelski

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwent studiów na kierunku administracja oraz prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu uzyskując wpis na listę radców prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń na rzecz konsumentów od podmiotów rynku finansowego, w szczególności przeciwko bankom w zakresie umów kredytów hipotecznych waloryzowanych do waluty obcej.

Prywatnie pasjonat dobrej książki, podróży oraz kolarstwa górskiego.

Jolanta Flasza radca prawny

Jolanta Flasza

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2018-2021 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2021 r. wpisana na listę radców prawnych. Swoje doświadczenie zdobywała we wrocławskich kancelariach radców prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Od kilku lat w swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim dochodzeniem roszczeń wynikających z umów kredytów bankowych indeksowanych do waluty obcej.

frankowicze kancelaria prawna

Aleksandra Chorążyczewska

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i w Legnicy, prowadzący głównie mediacje gospodarcze. Wcześniej związana z administracją rządową i samorządową. Aktualnie od kilku lat zajmuje się dochodzeniem roszczeń na rzecz konsumentów od podmiotów rynku finansowego. Prywatnie miłośniczka wędrówek górskich i wielokrotna uczestniczka biegów na orientację.

frankowicze kancelaria warszawa

Bartosz Bański

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych wrocławskich kancelariach prawnych, świadcząc usługi z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego. W swojej karierze doradzał oraz świadczył pomoc prawną na rzecz krajowych jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz na rzecz osób fizycznych. Od kilku lat zajmuje się dochodzeniem roszczeń na rzecz konsumentów od podmiotów rynku finansowego, w szczególności od banków w zakresie umów kredytów hipotecznych waloryzowanych do waluty obcej. Prywatnie pasjonat tenisa ziemnego, języków obcych oraz kultury i sztuki Hiszpanii.

kredyty frankowe pomoc

Paweł Fedyrko

Radca prawny, Kierownik biur terenowych

BIO

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo. W latach 2014 – 2016 r. odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu uzyskując wpis na listę radców prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał we wrocławskich kancelariach radców prawnych. Specjalizuje się w sporach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przeciwko podmiotom rynku ubezpieczeniowego oraz finansowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prywatnie fan brytyjskiej i włoskiej motoryzacji.

Patrycja KULIK Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy

Patrycja Kulik

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, uzyskując w 2018 roku wpis na listę radców prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń na rzecz osób fizycznych, w tym konsumentów od podmiotów rynku finansowego, w szczególności w sprawach przeciwko bankom w zakresie umów kredytów hipotecznych waloryzowanych do waluty obcej. Prywatnie miłośniczka eksperymentów kulinarnych i rzemiosła artystycznego.