Wojciech Bochenek - pomoc frankowiczom

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający

BIO

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych dotyczących tematyki finansowej i bankowej prowadzonych na rzecz klientów indywidualnych oraz w prawie konsumenckim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących wrocławskich kancelariach prawnych, w których z sukcesami brał udział w prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko instytucjom rynku finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przeciwko bankom w zakresie umów kredytów hipotecznych waloryzowanych do waluty obcej, w szczególności CHF.

Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Kieruje całością spraw w Kancelarii.

Wojciech Ciesielski - kancelaria frankowicze

Wojciech Ciesielski

Adwokat, Dyrektor Departamentu Spraw Bankowych

BIO

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym głównie w prawie finansowym oraz prawie odszkodowawczym. Doświadczenie zdobywał w jednej z wiodących wrocławskich kancelarii, osiągając liczne sukcesy w prowadzonych sprawach, także przed Sądem Najwyższym. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uczęszczał na seminarium magisterskie z prawa finansowego. Jest wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Monika Kasprzyk

Monika Kasprzyk

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Spraw Bankowych

BIO

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego będącej wspólnym projektem WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego i Chicago – Kent College of Law. Od 2015 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje od 2019r., natomiast z grupą kapitałową związana jest od roku 2008. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym.

frankowicze przesdiębiorcy

Daniel Gliwka

Prawnik, Dyrektor Sprzedaży

BIO

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. W roku 2012 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej uzyskując tytuł mediatora. Od 2007 roku związany z Grupą Kapitałową VOTUM początkowo zajmując się sprawami odszkodowawczymi, następnie wieloletni prawnik w jednej z największych kancelarii Prawnych na Dolnym Śląsku – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k. Reprezentował Klientów Kancelarii podczas mediacji w Centrum Mediacji przy Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie w Kancelarii Bochenek i Wspólnicy zajmuje się sprawami konsumentów oraz przedsiębiorców w zakresie dochodzenia roszczeń od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody oraz wynikających z umów kredytów bankowych indeksowanych i denominowanych do waluty obcej. Zarządza również procesem sprzedaży w Kancelarii Bochenek i Wspólnicy oraz w podmiotach oferujących pomoc frankowiczom.

kancelaria dla frankowiczów

Paweł Sysło

Adwokat, Dyrektor Biur Terenowych

BIO

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2013 r. członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako adwokat zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym z uwzględnieniem prawa obrotu nieruchomościami oraz dochodzeniem roszczeń na rzecz konsumentów od podmiotów rynku finansowego. Wykonuje zawód mediatora oraz jest wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Agnieszka Kozłowska - pomoc Frankowiczom Warszawa

Agnieszka Kozłowska

Adwokat, Zastępca Dyrektora Biur Terenowych

BIO

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku prawo oraz administracja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących kujawsko-pomorskich kancelariach rozwijając się w różnych gałęziach prawa. Od kilku lat skupia się nad rozwojem w zakresie prawa cywilnego a w szczególności nad tematyką dochodzenia przez konsumentów roszczeń od podmiotów rynku finansowego.

Karolina Wysmułek - kredyty frankowe

Karolina Wysmułek

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2018 roku wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Pracę związaną z obsługą prawną zarówno dużych instytucji, przedsiębiorców jak i konsumentów rozpoczęła w 2010 roku. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa pracy i prawa handlowego.

Agata Nadobik - kredyty indeksowane

Agata Nadobnik

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada doświadczenie procesowe w prowadzeniu postępowań w sprawach cywilnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach radców prawnych i adwokatów. Z grupą kapitałową związana od 2014r. początkowo zajmując się sprawami odszkodowawczymi główne przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeń, a od 2019r. sprawami konsumentów przeciwko instytucjom bankowym powstałych na tle umów kredytowych powiązanych z walutą obcą.

Ewelina Czepil - kredyt CHF

Ewelina Czepil

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowych studiów na kierunku Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowych studiów na kierunku Zawód mediatora na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, uzyskując wpis na listę radców prawnych w 2011 r. Aktualnie zajmuje się tematyką bankową związaną z dochodzeniem roszczeń na rzecz osób fizycznych w związku z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej – franka szwajcarskiego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa handlowego.

frankowicze kancelaria

Marcin Gawęda

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radców prawnych i doradców podatkowych w Opolu. W 2020 r. został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń na rzecz osób fizycznych w związku z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej. Doświadczenie zdobywał również w sporach przeciwko podmiotom rynku ubezpieczeniowego zajmując się sprawami odszkodowawczymi przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeń. Prywatnie miłośnik pływania i literatury J.R.R. Tolkiena.

 

kredyt CHF

Kornel Rybiński

Adwokat, Kierownik zespołu

BIO

Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego. Praktykę zawodową zdobywał w renomowanych wrocławskich kancelariach prawnych, w tym w kancelarii obsługującej podmiot notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualnie specjalizuje się w dochodzeniu przez konsumentów roszczeń od podmiotów rynku finansowego. Z sukcesami reprezentuje klientów w sporach sądowych. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2021 roku wpisany na listę adwokatów, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Prywatnie fan piłki nożnej i górskich wędrówek.

Joanna Bartnikiewicz-Bagińska - kredyt indeksowany CHF

Joanna Bartnikiewicz – Bagińska

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku administracja oraz prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, uzyskując wpis na listę radców prawnych w 2018 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach radców prawnych. Specjalizuje się w sporach cywilnych i administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przeciwko podmiotom rynku ubezpieczeniowego oraz finansowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa handlowego oraz prawa własności przemysłowej.

Grzegorz Skóra - kredyty PKO

Grzegorz Skóra

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo.  Ukończył podyplomowe studia Prawa Gospodarczego i Handlowego organizowane przez Uniwersytet Wrocławski. Specjalizuje się w prawie cywilnym i procesowym, przede wszystkim w zakresie dochodzenia roszczeń od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody oraz wynikających z umów kredytów bankowych indeksowanych i denominowanych do waluty obcej. Doświadczenie zawodowe zdobywał we wrocławskich kancelariach wyspecjalizowanych w odzyskiwaniu wierzytelności, prowadzeniu spraw odszkodowawczych oraz w spółce z branży telekomunikacyjnej zajmując się zagadnieniami prawa ochrony konsumentów.

Paweł Behrendt - kredyt denominowany

Paweł Behrendt

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwent studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendysta na Uniwersytecie w Lublinie. W latach 2014 – 2017 r. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2017 r. pozostaje wpisany na listę radców prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał uczestnicząc w kilkuset rozprawach sądowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw odszkodowawczych, rodzinnych, prawa rzeczowego. Aktualną praktykę zawodową skierował w stronę dochodzenia roszczeń na rzecz osób fizycznych w związku z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej.

Z zamiłowania biegacz, szczyci się chociażby trzykrotnym zwycięstwem Biegu o Puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Karolina Rzepecka - kredyt CHF

Karolina Rzepecka

Adwokat, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo. Już podczas studiów odbywała liczne praktyki m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz kilku kancelariach adwokackich. W 2019r. została wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w sporach przeciwko podmiotom rynku ubezpieczeniowego i finansowego, a także szeroko pojętym prawie spółek handlowych oraz prawie cywilnym. W swojej praktyce zajmuje się obsługą przedsiębiorców oraz konsumentów.

jaka kancelaria dla Frankowiczów

Roksana Bielejewska

Adwokat, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację adwokacką i jest wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Ukończyła również kurs Legal English (Toles). Posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu prawa karnego, cywilnego, a także rodzinnego i opiekuńczego. Od 2015 roku związana z Kancelariami z Grupy Kapitałowej VOTUM. Aktualnie praktykuje w obszarze postępowań cywilnych dotyczących szeroko rozumianego prawa zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń przysługujących konsumentom, wynikających z czynności bankowych. Prywatnie pasjonatka podróży.

Piotr Smykla - frankowicze kancelaria

Piotr Smykla

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwent studiów magisterskich na kierunku prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, uzyskując wpis na listę radców prawnych w 2018 r. Absolwent podyplomowych studiów „Prawo Spółek” organizowanych przez Uniwersytet Gdański. Aktualny uczestnik studiów podyplomowych na kierunku „Psychologia Przywództwa w Organizacjach” Uniwersytetu Gdańskiego. Autor publikacji branżowych, wykładowca. Prezentuje opinie prawne w radiu i mediach społecznościowych. Zarejestrowany lobbysta. Od 2014 r. prowadzi Kancelarię prawną specjalizującą się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Dochodzenie roszczeń na rzecz osób fizycznych w związku z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej traktuje nie tylko jako zawodowy obszar ekspercki, w którym się dobrze czuje, ale także jako misję społeczną. Posiada bogate doświadczenie procesowe.

Aleksandra Niegel-Piasecka - pomoc prawna frankowicze

Aleksandra Niegel-Piasecka

Adwokat, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2014-2016 odbyła aplikację adwokacką, zakończoną uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego w roku 2017. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

W praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu postępowań pomiędzy konsumentami i podmiotami rynku finansowego. Uwzględniając obszar swoich zainteresowań, praktykuje również w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Bartłomiej Szabelski - unieważnienie umowy kredytowej

Bartłomiej Szabelski

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwent studiów na kierunku administracja oraz prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu uzyskując wpis na listę radców prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń na rzecz konsumentów od podmiotów rynku finansowego, w szczególności przeciwko bankom w zakresie umów kredytów hipotecznych waloryzowanych do waluty obcej.

Prywatnie pasjonat dobrej książki, podróży oraz kolarstwa górskiego.

frankowicze kancelaria warszawa

Sebastian de Ostoja-Starzewski

Adwokat, Kierownik zespołu

BIO

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, gdzie odbywał aplikację pod patronatem adw. Arletty Dąborowskiej w Jaśle, zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu adwokackiego w 2017 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach na terenie Jasła oraz Rzeszowa. Posiada doświadczenie w sporach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz karnego. Aktualnie praktyka zawodowa skupiła się na dochodzeniu roszczeń od instytucji rynku finansowego na rzecz osób fizycznych. Prywatnie interesuje się sportem, w szczególności piłką nożną.

frankowicze kancelaria prawna

Aleksandra Chorążyczewska

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i w Legnicy, prowadzący głównie mediacje gospodarcze. Wcześniej związana z administracją rządową i samorządową. Aktualnie od kilku lat zajmuje się dochodzeniem roszczeń na rzecz konsumentów od podmiotów rynku finansowego. Prywatnie miłośniczka wędrówek górskich i wielokrotna uczestniczka biegów na orientację.

frankowicze kancelaria warszawa

Bartosz Bański

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych wrocławskich kancelariach prawnych, świadcząc usługi z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego. W swojej karierze doradzał oraz świadczył pomoc prawną na rzecz krajowych jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz na rzecz osób fizycznych. Od kilku lat zajmuje się dochodzeniem roszczeń na rzecz konsumentów od podmiotów rynku finansowego, w szczególności od banków w zakresie umów kredytów hipotecznych waloryzowanych do waluty obcej. Prywatnie pasjonat tenisa ziemnego, języków obcych oraz kultury i sztuki Hiszpanii.

kredyt frankowy jaka kancelaria

Magdalena Machowska

Radca prawny, Kierownik zespołu

BIO

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie gospodarczym. Zajmuje się obsługą spraw konsumentów oraz obsługą przedsiębiorców. Od 2019 roku zajmuje się również obsługą spraw dotyczących dochodzenia roszczeń od banków, związanych z umowami kredytów waloryzowanych do waluty obcej. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu z Prawa Publicznego Gospodarczego. Uczestnik studiów podyplomowych na kierunku „Prawo restrukturyzacyjne i gospodarcze” prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie . Prywatnie pasjonat języka i kultury francuskiej.

Izabela Kałużyńska - Pomoc Frankowiczom Poznań Bydgoszcz Szczecin

Izabela Kałużyńska

Adwokat, Kierownik Biur Terenowych

BIO

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywała z renomowanych kancelariach w Poznaniu oraz Warszawie, gdzie szlifowała umiejętności z zakresu kompleksowej obsługi przedsiębiorców, ale przede wszystkim taktyki procesowej. Specjalizuje się w spornych sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych oraz dotyczących nieruchomości, w tym prowadziła postępowania w zakresie uzyskiwania odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości.

Zdobyte umiejętności wykorzystuje przy bieżącej obsłudze przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych doradzając na etapie przedprocesowym, jak i broniąc ich praw na etapie sądowym.

Relaksuje się gotując dla przyjaciół.

Piotr Nowak - kredyt frankowy Łódź Lublin

Piotr Nowak

Radca prawny, Kierownik biur terenowych

BIO

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich i magisterskich na kierunku germanistyka na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również z wyróżnieniem kurs prawa niemieckiego na Uniwersytecie w Bayreuth. Doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a następnie w renomowanych warszawskich i wrocławskich kancelariach. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego. Aktualnie praktykuje przede wszystkim w obszarze postępowań cywilnych dotyczących szeroko rozumianego prawa zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń przysługujących konsumentom, wynikających z czynności bankowych.

Prywatnie miłośnik podróżowania, przewodnik górski.

Anna Żurawiecka-Dobosz - Frankowicze kancelaria Katowice Kraków

Anna Żurwawiecka-Dobosz

Radca prawny, Kierownik Biur Terenowych

BIO

Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, gdzie odbywała aplikację radcowską zakończoną pozytywnym wynikiem z egzaminu radcowskiego w 2013r. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach w Warszawie, Wrocławiu i Częstochowie. Od 2012 roku związana z Kancelariami z Grupy Kapitałowej VOTUM, reprezentując Klientów w procesach sądowych w sprawach odszkodowawczych głównie przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeń. Aktualnie praktykuje głównie w sprawach roszczeń konsumentów dochodzonych od podmiotów rynku finansowego powstałych na tle umów kredytowych powiązanych z walutą obcą. Specjalizuje się w spornych sprawach cywilnych sprawach z zakresu prawa rodzinnego, sprawach gospodarczych i upadłościowych.

Prywatnie pasjonatka jeździectwa i hodowli koni.

kredyty frankowe pomoc

Paweł Fedyrko

Radca prawny, Kierownik biur terenowych

BIO

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku prawo. W latach 2014 – 2016 r. odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu uzyskując wpis na listę radców prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał we wrocławskich kancelariach radców prawnych. Specjalizuje się w sporach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przeciwko podmiotom rynku ubezpieczeniowego oraz finansowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prywatnie fan brytyjskiej i włoskiej motoryzacji.

Patryk Halski kredyty walutowe

Patryk Halski

Adwokat, Kierownik Biur Terenowych

BIO

Współpracuje z GK Votum od 2015 roku zdobywając doświadczenie w dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych z tytułu wypadków komunikacyjnych. Wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie w 2018 roku. Od 2020 roku w stałej współpracy z Bochenek i Wspólnicy Kancelarią Radców Prawnych sp. k. w celu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych powstałych na tle umów kredytu waloryzowanych do waluty obcej. Doświadczenie zdobywał na rynku usług prawniczych w Warszawie, m.in. w sprawach karnych, na tle prawa autorskiego czy obsłudze samorządu terytorialnego. Zainteresowany ekonomią w klasycznym wydaniu (z gr. oikonomia 'zarządzanie gospodarstwem’), w tym działaniem rynków finansowych i finansów osobistych.