telefon do Kancelarii Bochenek

Infolinia
71 36 86 982

Zespół

Wojciech-Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający


Specjalizuje się w postępowaniach sądowych dotyczących tematyki finansowej i bankowej prowadzonych na rzecz klientów indywidualnych oraz w prawie konsumenckim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących wrocławskich kancelariach prawnych, w których z sukcesami brał udział w prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko instytucjom rynku finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przeciwko bankom w zakresie umów kredytów hipotecznych waloryzowanych do waluty obcej, w szczególności CHF.

Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Kieruje całością spraw w Kancelarii.

Wojciech Ciesielski

Wojciech Ciesielski

Adwokat, Dyrektor Departamentu Spraw Bankowych

Wojciech Ciesielski

Adwokat, Dyrektor Departamentu Spraw Bankowych


Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym głównie w prawie finansowym oraz prawie odszkodowawczym. Doświadczenie zdobywał w jednej z wiodących wrocławskich kancelarii, osiągając liczne sukcesy w prowadzonych sprawach, także przed Sądem Najwyższym. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uczęszczał na seminarium magisterskie z prawa finansowego. Jest wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Aleksandra Jakubowska

Radca Prawny, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Bankowych

Aleksandra Jakubowska

Radca Prawny, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Bankowych


Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku administracja oraz studiów magisterskich prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, od 2016 r. wpisana na listę radców prawnych. Doświadczenie zdobywała w największej kancelarii w województwie dolnośląskim i lubuskim. Od początku kariery zawodowej ukierunkowała swoje zainteresowania w kierunku prawa cywilnego, specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, w tym za błędy medyczne. Od kilku lat zajmuje się tematyką bankową związaną z dochodzeniem roszczeń na rzecz osób fizycznych w związku z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej – franka szwajcarskiego. Posiada również bogate doświadczenie procesowe.

Prywatnie sięga po dobry kryminał i pływa.

Natalia Kozłowska

Natalia Kozłowska

Adwokat, Kierownik Zespołu

Natalia Kozłowska

Adwokat, Kierownik Zespołu


W 2013 r. uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2014 r. jest członkiem wrocławskiej Izby Adwokackiej.

W trakcie swojej praktyki zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w zakresie wielu dziedzin prawa, w szczególności cywilnego i administracyjnego, a także finansowego i bankowego.

Dotychczas współpracowała z renomowanymi wrocławskimi kancelariami, gdzie z sukcesem reprezentowała zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze.

Katarzyna Wilk

Katarzyna Wilk

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Katarzyna Wilk

Radca Prawny, Kierownik Zespołu


Po ukończeniu aplikacji radcowskiej z wyróżnieniem zdała egzamin zawodowy, po którym uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz instytucjach finansowych, świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego. Aktualnie praktykuje w obszarze postępowań cywilnych dotyczących szeroko rozumianego prawa zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych oraz roszczeń przysługujących konsumentom, wynikających z czynności bankowych.

Agata Nadobnik

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Agata Nadobnik

Radca Prawny, Kierownik Zespołu


Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada doświadczenie procesowe w prowadzeniu postępowań w sprawach cywilnych.

Joanna Bartnikiewicz-Bagińska

Joanna Bartnikiewicz – Bagińska

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Joanna Bartnikiewicz – Bagińska

Radca Prawny, Kierownik Zespołu


Absolwentka studiów magisterskich na kierunku administracja oraz prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, uzyskując wpis na listę radców prawnych w 2018 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach radców prawnych. Specjalizuje się w sporach cywilnych i administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przeciwko podmiotom rynku ubezpieczeniowego oraz finansowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa handlowego oraz prawa własności przemysłowej.

Karolina Wysmułek

Karolina Wysmułek

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Karolina Wysmułek

Radca Prawny, Kierownik Zespołu


Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2018 roku wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Pracę związaną z obsługą prawną zarówno dużych instytucji, przedsiębiorców jak i konsumentów rozpoczęła w 2010 roku. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa pracy i prawa handlowego

Agnieszka Tatar

Agnieszka Tatar

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Agnieszka Tatar

Radca Prawny, Kierownik Zespołu


Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz specjalistycznego kursu Legal English in Practice. Od 2016 roku wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Pracowała w uznanych wrocławskich kancelariach prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko podmiotom rynku ubezpieczeniowego i finansowego z sukcesami reprezentując Klientów.

Grzegorz Skóra

Grzegorz Skóra

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Grzegorz Skóra

Radca Prawny, Kierownik Zespołu


Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo.  Ukończył podyplomowe studia Prawa Gospodarczego i Handlowego organizowane przez Uniwersytet Wrocławski. Specjalizuje się w prawie cywilnym i procesowym, przede wszystkim w zakresie dochodzenia roszczeń od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody oraz wynikających z umów kredytów bankowych indeksowanych i denominowanych do waluty obcej. Doświadczenie zawodowe zdobywał we wrocławskich kancelariach wyspecjalizowanych w odzyskiwaniu wierzytelności, prowadzeniu spraw odszkodowawczych oraz w spółce z branży telekomunikacyjnej zajmując się zagadnieniami prawa ochrony konsumentów.

Paweł Sysło

Paweł Sysło

Adwokat, Koordynator Biur Terenowych

Paweł Sysło

Adwokat, Koordynator Biur Terenowych


Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2013 r. członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako adwokat zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym z uwzględnieniem prawa obrotu nieruchomościami oraz dochodzeniem roszczeń na rzecz konsumentów od podmiotów rynku finansowego. Wykonuje zawód mediatora oraz jest wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Łukasz Tecław

Adwokat, Kierownik Zespołu

Łukasz Tecław

Adwokat, Kierownik Zespołu


Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2013 r. z wynikiem pozytywnym zdał egzamin na aplikację adwokacką. Swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony praw konsumentów zdobywał jeszcze w trakcie studiów prawniczych przy współpracy z powiatowym rzecznikiem praw konsumentów, a następnie pracując w sądach, prokuraturze oraz spółkach prawa handlowego. Specjalizuje się w zakresie prawa konsumenckiego, autorskiego i nowych technologii. Autor wielu publikacji w czasopismach i portalach internetowych o tematyce stricte lub około prawniczej. Prowadził wykłady z zakresu prawa autorskiego dla młodzieży, jak i brał udział w wielu warsztatach oraz szkoleniach z tego zakresu. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.

Ewa Uzar

Radca Prawny, Kierownik Zespołu

Ewa Uzar

Radca Prawny, Kierownik Zespołu


Absolwentka studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. W latach 2012 – 2015 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2016 r. wpisana na listę radców prawnych. W tym czasie ukończyła również kurs Legal English in Practice. Doświadczenie zawodowe zdobyła w najbardziej renomowanych wrocławskich kancelariach, świadcząc usługi prawne z zakresu prawa cywilnego, handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i opiekuńczego oraz administracyjnego, zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Aktualnie praktykuje w obszarze postępowań cywilnych dotyczących szeroko rozumianego prawa zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń przysługujących konsumentom, wynikających z czynności bankowych. Prywatnie pasjonatka podróży i ogrodnictwa.

Potrzebujesz pomocy Prawnej?

Napisz do nas!