Banki zachęcają swoich klientów do osobistego podpisania aneksów związanych ze zmianą wskaźników referencyjnych.

WIBOR zniknie z umów PLN

W związku z planowanym w przyszłości zastąpieniem wskaźnika WIBOR innym parametrem, warunki wykonywania umów kredytowych ulegną zmianie. WIBOR jest jedną ze składowych oprocentowania kredytu, drugim jest marża banku. Wskaźnik WIBOR planowo ma zniknąć z umów dopiero w 2025r. Banki jednak już teraz rozpoczęły akcję aneksowania umów. Co ciekawe, w wysyłanej do klientów korespondencji, nie znajduje się treść samego aneksu. Takie działanie może budzić pewne wątpliwości.

W mojej ocenie dołączenie treści wzoru aneksu, którego zawarcie proponuje bank, nie stanowi dużego wysiłku w zakresie dołączenia go do korespondencji, a z pewnością będzie działaniem transparentnym względem konsumentów oraz da im czas na przeanalizowanie swojej sytuacji prawnej. Brak takiego działania poczytywałbym jako naruszenie interesów i praw konsumentów – ocenia Radca prawny Wojciech Bochenek.

Kredytobiorców szczególnie niepokoi zapis o korekcie, której celem jest „zmniejszenie lub wyeliminowanie ekonomicznych skutków zastąpienia stopy bazowej stopą alternatywną„. Wysokość ta będzie ustalana według indywidualnych parametrów przyjętych przez banki. Jak wyjaśnia prawnik, chodzi o to aby uniknąć skokowej zmiany oprocentowania podczas zamiany wskaźników, których wartość jest ustalana na podstawie różnych danych.

kancelaria CHF

Czy trzeba podpisać aneks?

Zgodnie ze stanowiskiem banków, aneksy są przygotowywane na wypadek gdyby WIBOR nie został zastąpiony odgórnie innym wskaźnikiem (tak jak to miało miejsce w przypadku zamiany wskaźnika LIBOR na SARON). Wówczas mocą prawa WIRON pojawiłby się w umowach bez konieczności podpisywania przez kredytobiorców jakiejkolwiek dokumentacji.

Klienci banków już teraz obawiają się czy brak podpisania aneksu może skutkować wypowiedzeniem przez bank umowy, jednak jak uspokaja Alior Bank S.A. takie sytuacje z pewnością nie będą miały miejsca.

Jak wyjaśnia Bank Millennium S.A., w przypadku pojawienia się jakichkolwiek niejasności, banki posługiwać się będą dokumentem opisującym poszczególne kroki związane ze zmianą wskaźników (tzw. Mapą Drogową).

Więcej informacji na stronie Money.pl