Wyrok TSUE C-287/22 dotyczy zabezpieczenia roszczeń w sprawach frankowych na czas trwania postępowania sądowego. Co dalej ze spłatą rat kredytowych?

Frankowicze TSUE C-287/22 – Co orzekł Trybunał?

Dzisiaj Trybunał rozstrzygnął kolejną polską sprawę dotyczącą kredytów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego. Stanowisko TSUE dotyczyło przyznawania przez sądy zabezpieczeń roszczeń. Jest to ważna informacja dla Frankowiczów. Do tej pory jedynie Wydział „Frankowy” Sądu Okręgowego w Warszawie opracował jasne procedury w tej sprawie. Niemniej jednak, jednym z warunków przyznania zabezpieczenia roszczenia dla Frankowicza było spłacenie kapitału udzielonego przez bank.

W dzisiejszym wyroku Trybunał wskazał, że można zawiesić płatność rat na czas postępowania sądowego. Co istotne, zabezpieczenie nie będzie udzielane automatycznie – musi być poprzedzone wnioskiem kredytobiorcy a do oceny sądów krajowych będzie należała decyzja, czy wniosek zasługuje na uwzględnienie. Dzisiejszy wyrok powinien jednak ujednolicić na korzyść Frankowiczów podejście polskich sądów do rozpatrywania tego typu wniosków.

Zawieszenie rat – pytanie do TSUE

Pytania prejudycjalne w tej sprawie zostały przesłane w sprawie Getin Banku przez sędziego Piotra Bednarczyka. W jego ocenie uwzględnianie przez sądy wniosków o zawieszenie płatności rat jest konieczne do pozytywnego zakończenia sprawy na rzecz kredytobiorcy. Pytanie prejudycjalne skierowane do TSUE brzmiało następująco:

„Czy w świetle zasady skuteczności i proporcjonalności art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Dyrektywy 93/13 sprzeciwiają się takiej wykładni przepisów krajowych lub orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którymi sąd krajowy może – w szczególności ze względu na ciążące na konsumencie obowiązki rozliczenia się z przedsiębiorcą albo dobrą sytuację finansową przedsiębiorcy – nie uwzględnić wniosku konsumenta o zarządzenie przez sąd środka tymczasowego (zabezpieczenia powództwa) polegającego na zawieszeniu na czas trwania postępowania wykonywania umowy, która prawdopodobnie zostanie uznana za nieważną na skutek usunięcia z niej nieuczciwych warunków umownych?”

TSUE

Co z dalszą spłatą rat?

Zabezpieczenie roszczenia faktycznie powinno przynieść Frankowiczom dużą ulgę. Kredytobiorca nie będzie musiał już co miesiąc spłacać obciążającej go raty, co niewątpliwie przekłada się na poprawę jego sytuacji finansowej. Dodatkowo, zabezpieczenie roszczenia daje możliwość spokojnego oczekiwania na prawomocny wyrok sądu. Jest to z pewnością istotne wsparcie dla Frankowiczów.

Na koniec warto dodać, że odpowiedź TSUE na pytanie prejudycjalne w niniejszej sprawie  jest wiążące dla wszystkich podobnych spraw. Przyznawanie zabezpieczeń prawdopodobnie teraz stanie się powszechną praktyką w przypadku pozwów dotyczących nieuczciwych kredytów we frankach szwajcarskich. Taki rozwój wydarzeń może przyciągnąć do sądów kolejnych Frankowiczów, którzy wcześniej nie zdecydowali się na złożenie pozwu przeciwko bankowi. Należy podkreślić, że rozstrzygnięcia TSUE mają znaczący wpływ na interpretację i praktykę sądową w danym obszarze prawa.

To kolejny wyrok TSUE wydany 15 czerwca 2023r. Wcześniejszy wyrok C-520/21 dotyczył bezumownego korzystania z kapitału.