W kwestiach dotyczących bezumownego korzystania z kapitału, banki przegrywają w 97% przypadków. Orzecznictwo krajowe jest w tej sprawie zgodne, a po wydanych w grudniu wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej można dostrzec pierwsze zmiany w postawie sądów. Powinny one dodatkowo przyczynić się do umocnienia orzecznictwa korzystnego dla konsumentów.

Wyroki TSUE już wpływają na orzecznictwo polskich sądów

W grudniu zapadły dwa, ważne dla Frankowiczów wyroki w sprawach C-140/22 oraz C-22/28. Co istotne, wszystkie korzystne dla Kredytobiorców. Co więcej, 11 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie, na mocy którego bankom nie należy się waloryzacja. Decyzje TSUE dla portalu bankier.pl komentuje Radca Prawny Wojciech Bochenek.

Z pewnością grudniowe orzeczenia TSUE jednoznacznie i definitywnie rozstrzygnęły kwestię braku możliwości domagania się przez banki jakichkolwiek dodatkowych świadczeń czy roszczeń od kredytobiorców. Zdaje się, że orzecznictwo krajowe jest w tym zakresie jednolite, a dodatkowa argumentacja zawarta w wyrokach TSUE powinna przyczynić się do jego umocnienia

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Radca Prawny Wojciech Bochenek dodaje również, że zauważalne są pierwsze przejawy zmian w sądach, które do tej pory mogły korzystać z przyznawania dodatkowych roszczeń na korzyść banku. Jednak po grudniowych decyzjach TSUE obserwuje się odejście od dotychczasowego podejścia. W tej sytuacji orzecznictwo kształtuje się korzystnie, co prawdopodobnie przyczyni się do zwiększenia ogólnego odsetka spraw wygranych przez Kredytobiorców.

Najnowszy wyrok TSUE

Banki rezygnują z odwołania po przegranej sprawie

Po przegranej sprawie z Kredytobiorcą frankowym w sądzie I instancji, niektóre instytucje finansowe rezygnują z odwołania w sądzie drugoinstancyjnym. Mając świadomość znikomych szans na wygraną, chcą uniknąć dodatkowych kosztów związanych z procesem oraz koniecznością zapłaty kolejnych odsetek.

W prowadzonych przez nas sprawach mamy już trzy prawomocne wygrane, z czego ostatni wyrok zapadł w grudniu w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zauważamy natomiast, że niektóre banki nie składają apelacji po niekorzystnym dla nich wyroku I instancji

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Jak wskazuje Radca Prawny Bochenek, skutki ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są już widoczne w sądach. Sprawy wszczęte przez banki, są szybciej rozpatrywane co z pewnością cieszy Kredytobiorców.

Więcej informacji na bankier.pl