Nasze Wyroki | Wygrane Frankowiczów

Prawomocna wygrana z mBankiem S.A. (Sygn. Akt I ACa 1328/22)

Dnia 22 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2022 r., sygnatura akt I C 1323/21 oddalił apelację i zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów łącznie...

Frankowicze wygrywają z Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I ACa 1755/22)

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny w dniu 19 maja 202r. wydał prawomocny wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG.Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyroku w ten tylko sposób, że zasądził odsetki od kwot 35.708,30 PLN i 45,688,86 CHF wraz z...

Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A.  (Sygn. Akt  I ACa 1392/22)

Dnia 16 maja 2023r. Sąd Apelacyjny I Wydział Cywilny w Łodzi oddalił apelację pozwanego banku i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu...

Wyrok prawomocny – Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I ACa 834/22)

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny 10.05.2023r. wydał wyrok korzystny dla Frankowiczów w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. Sąd podzielił stanowisko sądu I instancji uznając umowę kredytową za nieważną.Sąd zmienił zaskarżony wyrok w punkcie...

Prawomocna wygrana Frankowiczów z Bankiem Millennium S.A. (Sygn. Akt I ACa 1514/22)

Dnia 25 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2022 r. sygn. akt I C 1626/21 oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem...

Wyrok prawomocny – BNP Paribas Bank Polska S.A. (Sygn. Akt V ACa 18/23)

Dnia 21 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku - V Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 4 listopada 2022 r., sygn. akt I C 1041/21 oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 8.100 zł tytułem...

Wyrok przeciwko Santander Consumer Bank S.A. (Sygn. Akt I ACa 1118/22)

Dnia 17 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny wydał prawomocny wyrok przeciwko Santander Consumer Bank S.A. Na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie sygn. akt XII C 1396/20...

Wygrana Frankowiczów z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I ACa 1736/22)

Dnia 14 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 29 czerwca 2022 r. sygn. akt I C 575/21 oddalił apelację i  zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł...

Frankowicze wygrywają z mBank S.A. (Sygn. Akt V ACa 252/23)

Dnia 13 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 4 listopada 2022 r. sygn. akt I C 2526/21  zmienił zaskarżony wyrok w punktach II. (drugim) i III. (trzecim) o tyle tylko, że...

Bank Ochrony Środowiska S.A. (Sygn. Akt I ACa 1038/21) – Prawomocna wygrana

Dnia 11 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21 lipca 2021 r. sygn. akt XVIII C 6/21 oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem...
Prawomocna wygrana z mBankiem S.A. (Sygn. Akt I ACa 1328/22)

Prawomocna wygrana z mBankiem S.A. (Sygn. Akt I ACa 1328/22)

Dnia 22 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2022 r., sygnatura akt I C 1323/21 oddalił apelację i zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów łącznie...

Wygrana Frankowiczów z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I ACa 1736/22)

Wygrana Frankowiczów z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I ACa 1736/22)

Dnia 14 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 29 czerwca 2022 r. sygn. akt I C 575/21 oddalił apelację i  zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł...

Frankowicze wygrywają z mBank S.A. (Sygn. Akt V ACa 252/23)

Frankowicze wygrywają z mBank S.A. (Sygn. Akt V ACa 252/23)

Dnia 13 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 4 listopada 2022 r. sygn. akt I C 2526/21  zmienił zaskarżony wyrok w punktach II. (drugim) i III. (trzecim) o tyle tylko, że...