Nasze Wyroki | Wygrane Frankowiczów

Wygrana z Santander Bank Polska (Sygn. Akt I ACa 1329/22)

Dnia 7 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił apelację i zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powoda kwotę 4050zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym z ustawowymi odsetkami za opóźnienie...

Wyrok przeciwko Bankowi Millennium S.A.  (Sygn. Akt I ACa 1860/22)

Dnia 6 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 7 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 1719/21 oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów z tytułu kosztów...

Wygrana frankowa z Bankiem BPH S.A. (Sygn. Akt II Ca 1295/23)

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, II Wydział Cywilny Odwoławczy wyrokiem z 23. Stycznia 2024r. oddalił apelację banku i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.700 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia...

Nieważność umowy Bank Ochrony Środowiska S.A. (Sygn. Akt I ACa 1193/23)

Dnia 15 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 8 marca 2023 r., sygn. akt I C 954/22 oddalił apelację banku i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 złotych...

Unieważnienie umowy Santander Consumer Bank S.A. (Sygn. Akt I ACa 1094/22)

Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 20 maja 2022 r., sygn. akt I C 1971/20 oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów...

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski  S.A. (Sygn. Akt V ACa 1380/23)

Dnia 19 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny oddalił apelację banku i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł wraz z odsetkami ustawowymi od daty uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem kosztów postępowania...

Wygrana prawomocna z mBankiem S.A. (Sygn. Akt I ACa 1033/23)

Dnia 18 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2023 r. sygn. akt I C 2240/22 oddalił apelację pozwanego mBank S.A. i zasądził od pozwanego na rzecz każdego z...

Wyrok p-ko Bankowi Millennium S.A. (Sygn. Akt I ACa 2680/22)

Dnia 5 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny oddalił apelację i zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz powodów kwotę 8.100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu...

Unieważnienie umowy kredytowej PKO BP S.A. (Sygn. Akt I ACa 2000/22)

Dnia 17 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi - I Wydział Cywilny oddalił apelację pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. i zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 8.100 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się...

Wyrok prawomocny przeciwko Bankowi Millennium S.A. (Sygn. Akt V ACa 351/23)

Dnia 16 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny oddalił apelację pozwanego banku i zasądził na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za...
Wygrana z Santander Bank Polska (Sygn. Akt I ACa 1329/22)

Wygrana z Santander Bank Polska (Sygn. Akt I ACa 1329/22)

Dnia 7 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił apelację i zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powoda kwotę 4050zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym z ustawowymi odsetkami za opóźnienie...

Wygrana frankowa z Bankiem BPH S.A. (Sygn. Akt II Ca 1295/23)

Wygrana frankowa z Bankiem BPH S.A. (Sygn. Akt II Ca 1295/23)

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, II Wydział Cywilny Odwoławczy wyrokiem z 23. Stycznia 2024r. oddalił apelację banku i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.700 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia...

Wygrana prawomocna z mBankiem S.A. (Sygn. Akt I ACa 1033/23)

Wygrana prawomocna z mBankiem S.A. (Sygn. Akt I ACa 1033/23)

Dnia 18 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2023 r. sygn. akt I C 2240/22 oddalił apelację pozwanego mBank S.A. i zasądził od pozwanego na rzecz każdego z...

Wyrok p-ko Bankowi Millennium S.A. (Sygn. Akt I ACa 2680/22)

Wyrok p-ko Bankowi Millennium S.A. (Sygn. Akt I ACa 2680/22)

Dnia 5 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny oddalił apelację i zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz powodów kwotę 8.100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu...