Nasze Wyroki | Wygrane Frankowiczów

Wyrok przeciwko PKO BP SA (Sygn. Akt: I ACa 2407/22)

Frankowicze ponownie wygrywają w sądach! W niedawno ogłoszonym wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi kolejni kredytobiorcy wygrali z PKO BP SA.

Wyrok przeciwko Santander Consumer Bank (Sygn. Akt: I ACa 846/23)

W niedawno ogłoszonym wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu kolejni frankowicze wygrali z Santander Consumer Bank.

Wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt: V ACa 1741/23)

Nasi klienci wygrywają w sądach! W niedawno ogłoszonym wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku kolejny kredytobiorca wygrał z Raiffeisen Bank.

Wyrok przeciwko Deutsche Bank Polska (Sygn. Akt: I ACa 1155/22)

W niedawno ogłoszonym wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego kolejny kredytobiorca wygrał z Deutsche Bank Polska.

Wyrok przeciwko Bankowi Millenium (Sygn. Akt : I ACa 466/23)

Frankowicze wygrywają w sądach! Prawomocny wyrok przeciwko Millenium – sprawdź jaką kwotę zasądzono na rzecz frankowiczów!

Wyrok przeciwko Bankowi BPH SA (Sygn. Akt : V ACa 1742/23)

Frankowicze wygrywają w sądach! Prawomocny wyrok przeciwko BPH – sprawdź jaką kwotę zasądzono na rzecz frankowiczów BPH!

Wyrok przeciwko mBank (Sygn. Akt : I ACa 1376/23)

Frankowicze wygrywają w sądach! Prawomocny wyrok przeciwko mBank – sponad 660 tys. zł na rzecz frankowiczów. Dowiedz się więcej!

Wyrok przeciwko Santander Bank Polska (Sygn. Akt : I ACa 421/23)

Frankowicze wygrywają w sądach! Prawomocny wyrok przeciwko Santander Bank Polska – sprawdź jaką kwotę otrzymali frankowicze!

Wyrok przeciwko Raiffeisen Bank (Sygn. Akt : I ACa 1345/22)

Frankowicze wygrywają w sądach! Prawomocny wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG – dowiedz się więcej!

Wyrok przeciwko PKO BP SA (Sygn. Akt I ACa 1732/22)

Frankowicze wygrywają w sądach! Prawomocny wyrok przeciwko PKO BP SA. Unieważnienie umowy kredytowej – poznaj szczegóły.

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A.  (Sygn. Akt I ACa 1465/2)

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A.  (Sygn. Akt I ACa 1465/2)

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny wyrokiem wydanym 13 lutego br. w sprawie Frankowiczów oddalił apelację banku i zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 4.050 zł, tytułem kosztów postępowania apelacyjnego, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w...

Wygrana z Santander Bank Polska (Sygn. Akt I ACa 1329/22)

Wygrana z Santander Bank Polska (Sygn. Akt I ACa 1329/22)

Dnia 7 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił apelację i zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powoda kwotę 4050zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym z ustawowymi odsetkami za opóźnienie...