W pierwszej połowie 2022r. zapadło ponad 4 tys. wyroków w sprawach Frankowiczów. To znaczne przyspieszenie. Szacuje się, że w drugiej połowie roku zapadać będzie po około 1000 wyroków w skali jednego miesiąca.

Frankowicze – statystyki wygranych

Dla porównania, w całym roku 2021 zapadło 2780 wyroków w sprawach frankowych a w 2021 blisko tysiąc wyroków.

Liczba zapadłych wyroków w pierwszej połowie br. (4034) jest dla kredytobiorców miłym zaskoczeniem. W rzeczywistości wyroków może być jeszcze więcej. Jeśli takie tempo się utrzyma jesienią możemy spodziewać się kolejnych rekordów.

Nie zdziwię się, jeżeli w sprawach frankowych miesięcznie będzie zapadać po 1000 lub więcej wyroków – przewiduje Radca prawny Wojciech Bochenek.

Frankowicze wygrali łącznie 97 proc. spraw frankowych w pierwszej połowie br. Dominującym rozstrzygnięciem pozostaje stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Aż 3746 orzeczeń skutkowało uznaniem umowy kredytowej za nieważną. Odfrankowienie zastosowano w 166 przypadkach.

Najwięcej wyroków (906) zapadło w sprawach przeciwko mBankowi S.A. Kolejnym bankiem pod względem ilości orzeczeń jest PKO BP S.A. z liczbą 576 wyroków. Ponad 400 rozstrzygnięć odnotowano w przypadku takich banków jak Bank Millennium S.A., Raiffeisen Bank International AG oraz Bank BPH S.A.

W związku z zaistniałą sytuacją, banki zawiązują coraz większe rezerwy na ryzyko prawne. W przypadku PKO BP S.A.  wynosi ono ponad 6 mld zł. Kolejnymi bankami pod względem wysokości zawiązanych rezerw są mBank S.A. i Bank Millennium S.A. W ich przypadku rezerwy sięgają ponad 4 mld zł.

Więcej informacji na portalu money.pl