Obawy frankowiczów

26 maja 2020

Obawy frankowiczów

Linia orzecznicza sądów krajowych w sprawach frankowych wciąż nie jest jednolita, jednak pytania zadane Trybunałowi Sprawiedliwości UE i Sądowi Najwyższemu mogą mieć wpływ na zmianę sytuacji w tym względzie.

kancelaria pomoc frankowiczom

Pytania do TSUE

Pod koniec ubiegłego roku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nowe pytania wysłał Sąd Okręgowy w Gdańsku, a w styczniu dołączył do niego Sąd Rejonowy w Warszawie. Kolejne pytanie również zostało przesłane przez ten Sąd w maju. Ponadto również do Sądu Najwyższego trafiły nowe pytania w sprawie frankowiczów. Zostały zadane przez warszawskie sądy apelacyjne oraz okręgowe.

Na uwagę zasługuje pytanie czwarte z tak zwanego TSUE 2 dotyczące tego, czy wyrok unieważniający umowę kredytu będzie miał charakter konstytutywny i od którego momentu roszczenia konsumenta i banku będą wymagalne. Te zagadnienia wywołują wiele rozbieżności, dlatego ich jednoznaczne określenie powinno uciąć wszelkie spekulacje – mówi Wojciech Bochenek, radca prawny w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. – Pytania gdańskiego sądu mogą także dać odpowiedź, czy banki mogą żądać opłat za korzystanie z kapitału w razie unieważnienia umowy (niedawno SN w uzasadnieniu swojego wyroku zasugerował, że to możliwe).

Ponadto zdaniem mecenasa Wojciecha Bochenka niezrozumiałe są pytania z tak zwanego TSUE 4. W pytaniu trzecim sąd dopytuje, czy jeżeli konsument zapoznał się z treścią umowy, ale jej nie zrozumiał, to czy można go wówczas uznać za właściwie poinformowanego i rozsądnego przeciętnego konsumenta.

Pytanie to zaprzecza dotychczasowej wykładni TSUE dyrektywy 93/13. Trybunał wskazuje, że umowy powinny być napisane prostym i zrozumiałym językiem, i nakłada na przedsiębiorcę obowiązki informacyjne względem konsumenta w zakresie oferowanych produktów, w tym przypadku umów kredytowych. Jeżeli konsument po przeczytaniu umowy nie zrozumiał jej treści, oznacza to, że umowa nie spełniła wymogu zawartego w dyrektywie, czyli nie była napisana prostym i zrozumiałym językiem – uważa mecenas Bochenek.

Ujednolicenie orzecznictwa

Odpowiedzi zadane przez Sąd Najwyższy mogą się przyczynić do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie ustalenia teorii, według której sądy powinny orzekać w przypadku unieważnienia umowy kredytowej. Obecnie zauważalne są spore rozbieżności w tym zakresie. Część Sądów stosowała teorię dwóch kondykcji, natomiast inne teorię salda.

Ciekawe wydaje się pytanie trzecie zadane przez Sąd Apelacyjny, który pyta SN, czy w przypadku, kiedy kredytobiorca domaga się unieważnienia umowy, ale formułuje roszczenie tylko o zapłatę, sąd może uwzględnić w sentencji wyroku powództwo przez ustalenie nieważności umowy czy bezskuteczności umowy kredytu, czy też będzie to orzeczenie ponad zgłoszone żądanie – mówi Bochenek.

Czy odpowiedzi TSUE wpłyną na orzecznictwo krajowe?

Odpowiedzi udzielone przez SN mogą wpłynąć zarówno na zakres, jak i kształt orzeczeń wydawanych przez sądy krajowe w sprawach bankowych. Wyroki TSUE i zaprezentowana w nich wykładnia przepisów wiążą wszystkie sądy krajowe. Natomiast odpowiedzi udzielone na pytania prawne przez SN są wiążące w konkretnej sprawie, ale można przypuszczać, że będą oddziaływać również na inne sprawy o podobnym stanie faktycznym i prawnym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią materiału na stronie internetowej www.parkiet.com

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej
statystyki-wrzesien

We wrześniu padł rekord otrzymanych wyroków w sprawach frankowych

We wrześniu odnotowano rekordową ilość wyroków zapadłych w sprawach frankowych. Frankowicze wygrali 92% spraw. Ile

Czytaj więcej
sady-orzecznictwo

Sądy zaczną zastępować niedozwolone zapisy umowne średnim kursem NBP?

Sądy krajowe masowo uznają umowy Frankowiczów za nieważne. Czy wkrótce trendy w orzecznictwie ulegną zmianie?

Czytaj więcej

Sądy po orzeczeniu TSUE z 2019r. orzekają na korzyść Frankowiczów

Przed słynnym orzeczeniem TSUE w sprawie Państwa Dziubaków odsetek wygranych spraw frankowych wynosił zaledwie 65%.

Czytaj więcej