Oferta Kancelarii

Kredyty Frankowe
 • Kredyty frankowe posiadają klauzule abuzywne. W przypadku, gdy umowa kredytowa zawiera niedozwolone zapisy można dochodzić swoich praw w sądzie.

  Sprawdź, czy możesz odzyskać pieniądze – PRZEANALIZUJEMY TWOJE ROSZCZENIA (bezpłatna analiza). Zachęcamy także do zapoznania się z zakładką Nasze wyroki. Jakich zagadnień mogą dotyczyć klauzule abuzywne zawarte w umowach kredytów frankowych?

  • Zmienne oprocentowanie – np. pełna dowolność w ustalaniu wysokości zmiany oprocentowania oraz odstępów czasowych tych zmian przez zarząd banku. Tym samym kredytobiorca nie był w stanie samodzielnie ustalić kiedy i w jaki sposób oprocentowanie ulegnie zmianie.
  • Wadliwy mechanizm przeliczeniowy kursu CHF – banki ustalały wysokość kursu w oparciu o własne tabele kursowe, a mechanizm ich ustalania nie był znany kredytobiorcy. Kredytobiorca nie był w stanie samodzielnie ustalić wysokości kolejnej raty. Bank tym samym mógł kształtować zadłużenie w sposób arbitralny, sprzeczny z dobrymi obyczajami, przerzucając cały ciężar ryzyka na kredytobiorcę.
  • Zagadnienia związane z ubezpieczeniem – zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

  Należy przy tym pamiętać, że na obecność niedozwolonych zapisów w umowie kredytu hipotecznego mogą się powoływać tylko konsumenci, czyli osoby pożyczające pieniądze na cel bezpośrednio niezwiązany z działalnością gospodarczą.

  Wymagane dokumenty:

  • Umowa kredytu
  • Aneksy zawarte do umowy
  • Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy kredytu
Umowa kredytu/pożyczki konsumenckiej
 • Nie tylko frankowicze muszą mierzyć się z przeciwnikiem jakim jest bank. Również osoby, które dokonały wcześniejszej spłaty pożyczki lub kredytu konsumenckiego mogą dochodzić swoich praw w sądzie. Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną również w tym zakresie.

  Należy jednak spełnić kilka warunków:

   • Kwota kredytu/pożyczki konsumenckiej nie może przekraczać 255 500 zł.
   • Zobowiązanie powinno być zawarte i spłacone w całości lub skonsolidowane po 18 grudnia 2011 r.
   • Pożyczka lub kredyt nie dotyczy działalności gospodarczej i nie jest obciążony hipoteką.

  W ramach obsługi prawnej zapewniamy:

    • Analizę dokumentacji kredytowej
    • Wskazanie optymalnej strategii
    • Pomoc w zakresie uzyskania dodatkowej dokumentacji kredytowej
    • Wyliczenie wysokości roszczeń podlegających zwrotowi w ramach proporcjonalnego rozliczenia kosztów kredytu
    • Reprezentację Klienta w postępowaniu przedsądowym, pojednawczym, sądowym oraz egzekucyjnym

  Sprawdź, w jaki sposób możemy Ci pomóc – PRZEANALIZUJEMY TWOJE ROSZCZENIA (bezpłatna analiza).

  Wymagane dokumenty:

   • Umowa kredytu lub pożyczki
   • Zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu/pożyczki
Bezumowne korzystanie z kapitału

W ramach kompleksowej obsługi spraw frankowych, kancelaria oferuje pomoc prawną także w zakresie roszczeń banku co do żądania opłat za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału.

 • Umowa z naszą kancelarią jest kompleksowa – obejmuje również reprezentowanie kredytobiorcy w przypadku pojawienia się takich okoliczności bez konieczności ponoszenia przez kredytobiorcę żadnych dodatkowych kosztów.
 • Wszystkie żądania banków tego typu do tej pory były przez polskie sądy oddalane. Bowiem stoją w sprzeczności z celami dyrektywy unijnej 93/13, mającej za zadanie chronić interesy konsumenta jako słabszego uczestnika rynku.

Przy czym warto dodać, że pozwy skierowane przeciwko kredytobiorcom mają przede wszystkim na celu zatrzymanie biegu przedawnienia roszczeń banku niż faktyczne wyegzekwowanie wskazanych należności. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu mailowego na:

 

Wymagane dokumenty:

  • Pozew o bezumowne korzystanie z kapitału wraz z załącznikami

Dodatkowo prosimy o wskazanie daty doręczenia / odbioru przesyłki z pozwem.

Formularz Kontaktowy

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i e-mailowy w celu przedstawienia oferty Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów Radców Prawnych sp. k. zgodnie z Polityką prywatności.