Powództwo banku o korzystanie z kapitału zostało oddalone

31 maja 2021

Powództwo banku o korzystanie z kapitału zostało oddalone

Sąd Okręgowy w Białymstoku w drugiej połowie maja br. oddalił powództwo ING Banku Śląskiego w zakresie tzw. bezumownego korzystania z kapitału. Stanowisko sądu jest spójne z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku i wcześniejszym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Białymstoku, które również rozpatrywały sprawę.

Pomoc-frankowiczom

Specyfika sprawy

Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, który został udzielony w 2008 r. na kwotę 125 tys. zł. W czerwcu 2008 r. zapadł wyrok w sprawie wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach który stwierdził, że umowa jest nieważna od momentu jej zawarcia. Bank oprócz żądania zwrotu kwoty 125 tys. zł zażądał również kwoty 48 tys. zł z tytułu tzw. bezumownego korzystania z kapitału. Sprawa została skierowana do Sądu Okręgowego w Białymstoku, który w czerwcu 2019 r. również orzekł na korzyść Frankowiczów. Wyrok został zaskarżony przez bank i sprawa została skierowana do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który zdecydował o uchyleniu wyroku i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Aktualnie Sąd w Białymstoku również oddalił powództwo banku, wskazując, że roszczenia dotyczące korzystania z kapitału nie istnieją w przepisach polskiego prawa, zaznaczając jednocześnie, że gdyby istniały byłyby sprzeczne z dyrektywą unijną 93/13, mającą na celu ochronę konsumentów.

Wpływ orzeczenia na dalsze losy Frankowiczów

Aktualnie trwają liczne debaty na temat zasadności czy też słuszności żądania przez banki opłat od kredytobiorców. Ujednolicenie orzecznictwa w tym zakresie będzie miało bezpośredni wpływ na przyrost spraw frankowych. Temat bezumownego korzystania z kapitału został także podjęty przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego, która skierowała do Sądu Najwyższego 6 pytań dotyczących rozstrzygania sporów w sprawach Frankowiczów. Niestety do tej pory nie została ogłoszona uchwała w tej sprawie. Jednak stanowisko Sądu w Białymstoku wyznacza pewnego rodzaju możliwy kierunek, w jakim będzie kształtowało się orzecznictwo.

Sprawa z Białegostoku ma wymiar symboliczny, gdyż była pierwszą tego typu. Sąd jednak oddalił roszczenia banku. W ostatnim czasie sądy już parę razy wypowiadały się w zakresie tego kontrowersyjnego roszczenia, jednoznacznie wskazując, że nie znajduje ono uzasadnienia w polskim porządku prawnym. Tak wskazały między innymi sądy okręgowe w Warszawie czy Bielsku-Białej. To moim zdaniem zasadny kierunek, zgodny z celem dyrektywy 93/13 – wskazuje radca prawny Wojciech Bochenek z kancelarii Bochenek i Wspólnicy.

ING Bank Śląski nie komentuje decyzji Sądu. W sprawie został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku. Cieszy natomiast fakt, że sądy już kilkukrotnie podtrzymały stanowisko, które jest korzystne dla Frankowiczów.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu na portalu rp.pl.

Czytaj również


Rekordowa liczba rozstrzygnięć w sprawach frankowych w listopadzie

W listopadzie zapadło aż 440 wyroków w sprawach frankowych, z czego 110 to wyroki prawomocne.

Czytaj więcej

Dochodzenie roszczeń w przypadku kredytu całkowicie spłaconego

Kredytobiorcy, którzy już spłacili całkowicie kredyt mogą nadal dochodzić roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytowej

Czytaj więcej

Banki kontra Frankowicze – nieustający spór nadal trwa

Do tej pory banki chcąc zniechęcić Frankowiczów do dochodzenia należnych im praw na drodze postępowania

Czytaj więcej

Radca prawny Wojciech Bochenek podsumowuje bieżące kwestie dotyczące Frankowiczów

Mecenas Wojciech Bochenek w wywiadzie udzielonym dla Newseria przedstawia aktualne informacje w sprawach frankowiczów. Wyznaczony

Czytaj więcej