Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w opublikowanej przez siebie opinii wyraźnie stanął po stronie kredytobiorców jednoznacznie wskazując, że banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystania z kapitału w przypadku unieważnienia umowy.

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrok TSUE ma znaczenie dla każdej umowy zawierającej klauzule niedozwolone. Ponadto, warto zauważyć, że bankowi nie przysługuje uprawnienie do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz odsetek, gdy sąd unieważni umowę o kredyt hipoteczny wyrażony w walucie obcej.

Śledząc coraz częściej pojawiające się doniesienia o próbach nacisku przez banki na kredytobiorców kwestionujących ważność umów kredytowych ze względu na zawarte w nich klauzule abuzywne, nie widzę podstaw prawnych, aby były one uprawnione do żądania jakichkolwiek sum pieniężnych od swoich klientów, gdy sąd unieważni umowę. Przypominam, że przyczyną takiego orzeczenia jest stosowanie przez bank klauzul niedozwolonych, co narusza dobre obyczaje i interesy konsumentów – ocenił Prezes UOKiK Marek Niechciał.

Prezes Urzędu zwrócił również uwagę na fakt, iż w takiej sytuacji to kredytobiorcy ponosiliby konsekwencje zastosowania przez bank klauzul abuzywnych. W efekcie przygotowano stanowisko, które ma być istotną wskazówką dla kredytobiorców oraz sądów krajowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępnego na portalu Bankier.pl