Wyroki TSUE wydane 15 czerwca są korzystne dla Frankowiczów. Co dalej ze sprawami frankowymi i wadliwymi umowami CHF?

Frankowicze – wyroki TSUE

  • Pierwszy ogłoszony w dniu 15. czerwca wyrok w sprawie C-520/21 dotyczył tzw. bezumownego korzystania z kapitału. Trybunał jednoznacznie orzekł, że bankom nie przysługują żadne roszczenia. Co więcej, wskazał że to kredytobiorcy mogą pozywać banki o bezumowne korzystanie z kapitału!
  • Wczoraj Trybunał rozstrzygnął także sprawę o sygn. C-287/22 dotyczącą kredytów związanych z walutą franka szwajcarskiego. Wyroki TSUE dotyczyły sposobu przyznawania przez sądy zabezpieczeń roszczeń. Ta informacja ma duże znaczenie dla osób posiadających kredyty we frankach. Zgodnie z decyzją Trybunału sądy krajowe będą mogły udzielać kredytobiorcom zabezpieczenia powództwa w postaci zawieszenia płatności rat na cały czas trwania postępowania sądowego.

Tym samym, w ocenie mecenasa Bochenka propozycje ugodowe banków stały się jeszcze mniej atrakcyjnym rozwiązaniem dla Frankowiczów.

Ostatnie wyroki TSUE to olbrzymie wsparcie dla wszystkich kredytobiorców, którzy aktualnie są w procesie z bankami i których bank zdążył pozwać o bezumowne korzystanie z kapitału. TSUE wskazał, że bankom nie przysługuje żadne roszczenie w tym temacie. Jest to bardzo duży argument do tego, aby roszczenia banków odpierać.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Więcej informacji na isbnews.tv