3x wygrana z PKO BP S.A.

7 grudnia 2021

3x wygrana z PKO BP S.A.

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała w ostatnich dniach trzy korzystne wyroki w sprawach przeciwko PKO BP S.A.

 Wyrok o sygn. XIV C 661/21

W dniu 7 grudnia  2021 r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Na mocy orzeczenia Sąd:

– zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów 42 470,98 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25.10.2019 do dnia zapłaty,

– ustalił, że stosunek prawny zawartej umowy nie istnieje,

– zasądził od pozwanego koszty procesu w kwocie 4668 zł wraz z odsetkami od dnia uprawomocnienia wyroku.

Pomoc-frankowiczom

Wyrok o sygn. I C 186/21

W dniu 7 grudnia  2021 r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Sąd wydał wyrok w którym:

– ustalił, że umowa kredytu łącząca strony jest nieważna,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie  kwotę 255.571,09 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 17.12.2020r. do dnia zapłaty,

– zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz  powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok o sygn. II C 1669/20

W dniu 8 grudnia  2021 r. zapadł wyrok  wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd:

– ustalił, że umowa kredytu łącząca strony jest nieważna,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie do majątku wspólnego kwotę 72.397,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

– zasądził od pozwanego na rzecz  powodów kwotę 6417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sądy we wszystkich trzech sprawach uznały umowy kredytu za nieważne. Wyroki nie są prawomocne.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej