Nasza kancelaria otrzymała kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko BOŚ S.A. o sygn. I C 658/20 oraz II  C 776/21.

Pomoc-frankowiczom

W związku z niedopełnieniem przez pełnomocnika banku czynności związanych z wniesieniem apelacji uprawomocniły się następujące wyroki:

I C 658/20

Na mocy orzeczenia wydanego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w dniu 23 grudnia 2021r.:

– zasądzono od pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A. na rzecz powódki kwotę 501.734,89 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia 23.04.2020 r. do dnia zapłaty;

– ustalono, że nie istnieje stosunek prawny między powódką a pozwanym Bankiem Ochrony Środowiska S.A. wynikający z umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008r.;

– zasądzono od pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A. na rzecz powódki kwotę 6.434 zł tytułem kosztów procesu w tym 5.400 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

Pozew w przedmiotowej sprawie do sądu skierowano dnia 7 maja 2020r.

II  C 776/21

Na mocy orzeczenia wydanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 22 lutego 2022r.:

– zasądzono od pozwanego na rzecz powoda kwotę 239 752,79 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 marca 2021 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 1082,07 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 marca 2021 roku do dnia zapłaty;


– zasądzono od pozwanego na rzecz powódki kwotę 239 752,80 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 marca 2021 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 1082,08 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 marca 2021 roku do dnia zapłaty;

– zasądzono od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 834 ,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia wyroku.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytowa jest nieważna.

Pozew w przedmiotowej sprawie do sądu skierowano dnia 10 stycznia 2021r.