Banki muszą zwracać proporcjonalne opłaty – wyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckich

11 września 2019

Banki muszą zwracać proporcjonalne opłaty – wyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckich

W oczekiwaniu na wyrok TSUE w polskiej sprawie frankowej, kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt konsumencki otrzymali nowy oręż do walki z bankami – opublikowany dzisiaj wyrok Trybunału wyraźnie staje po stronie konsumentów. Głos w tej sprawie zabrał Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Zaciągnięcie kredytu konsumenckiego zazwyczaj wiąże się z koniecznością poniesieniem uiszczenia dodatkowych opłat przez kredytobiorcę. Dotychczas owe opłaty nie były zwracane w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania przez konsumenta. Można do nich zaliczyć między innymi prowizję, opłaty administracyjne oraz ubezpieczenia.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący proporcjonalnego zwrotu opłat, jakie uiszczał kredytobiorca, w przypadku wcześniejszej lub częściowej spłaty przez niego kredytu jest orzeczeniem korzystnym dla konsumentów – TSUE orzekł, że proporcjonalny zwrot dotyczy wszystkich kosztów wchodzących w skład całkowitego kosztu kredytu, w tym prowizji.

Brzmienie treści uzasadnienia wyroku TSUE, jednoznacznie obrazuje, iż wartościami nadrzędnymi dla Trybunału w zakresie Dyrektywy 2008/48 jest zapewnienie wyższego poziomu ochrony konsumentom, jako słabszej i mniej poinformowanej stronie względem przedsiębiorcy – komentuje radca prawny Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Co dzisiejszy wyrok TSUE oznacza dla Frankowiczów? Przede wszystkim podobnie jak majowe orzeczenie Rzecznika Generalnego TSUE, tak i opublikowany dzisiaj wyrok jest przychylny konsumentom, co niesie nadzieję dla tysięcy frankowiczów oczekujących na zajęcie stanowiska przez Trybunał w ich sprawie.

Wyrok TSUE w sprawie kredytów denominowanych oraz indeksowanych do franka szwajcarskiego ma ukazać się w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej