Czy wstrzymanie biegu terminów w sądach jest dobrym rozwiązaniem?

20 marca 2020

Czy wstrzymanie biegu terminów w sądach jest dobrym rozwiązaniem?

W związku z pandemią koronowirusa w mediach pojawia się wiele informacji kluczowych z punktu widzenia kredytobiorców, którzy zmagają się z konsekwencjami zaciągnięcia kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego. Rosnący kurs waluty spędza sen z powiek nie jednemu frankowiczowi, tymczasem trafnym rozwiązaniem innego problemu mogą okazać się planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości regulacje wpływające na wstrzymanie biegu terminów. Co wprowadzenie owych regulacji oznacza dla kredytobiorcy?

 

Chcę otrzymać profesjonalną pomoc prawną

 

Radca Prawny Wojciech Bochenek w swoim komentarzu odnośnie aktualnej sytuacji związanej m.in. z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego oraz dalszym funkcjonowaniem i usprawnienia wymiaru sprawiedliwości w czasie narodowej kwarantanny zwraca między innymi uwagę na komunikat, jaki pojawił się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Mianowicie Ministerstwo planuje maksymalnie, jak to tylko możliwe wspomóc pracę sądów, upraszczając procedurę powierzenia zadań niecierpiących zwłoki, czy uproszczenie trybu delegowania sędziów do innego sądu.

Wprowadzenie stanu epidemicznego, zamknięcie części sklepów i miejsc publicznych to tylko nieliczne środki mające zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Nie pozostaje to również bez wpływu na wymiar sprawiedliwości. Ograniczenie funkcjonowania sądów i utrudniony dostęp do placówek pocztowych mogą spowodować nieodwracalne skutki dla obywateli w zakresie dochodzenia czy uregulowania swoich praw i obowiązków przed sądami i urzędami. – komentuje mecenas Wojciech Bochenek. – Trafnym rozwiązaniem mogą okazać się regulacje wpływające na wstrzymanie biegu terminów. Z podanych informacji wynika, że kształt zmian będzie dotyczył uregulowania biegu terminów procesowych i materialnoprawnych oraz kształtu niektórych skutków prawnych w okresie zagrożenia epidemicznego. Zakres planowanych rozwiązań przewiduje m. in. wstrzymanie nierozpoczętego i zawieszenie rozpoczętego biegu terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego, terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych. – dodaje mecenas Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.

Powyższe rozwiązania z pewnością będą miały wpływ na już toczące się postępowania. Zakres wstrzymania biegu terminów wynikających z przepisów prawa cywilnego, czy terminów procesowych oraz sądowych wydaje się słusznym rozwiązaniem w zakresie panującego stanu epidemicznego i utrudnionej możliwości dochodzenia swoich praw czy roszczeń przed sądem. Ponadto przepisy kodeksu cywilnego przewidują np. możliwość zawieszenia biegu przedawnienia roszczeń w sytuacji wystąpienia siły wyżej, która uniemożliwia dochodzenie roszczeń przed sądem. Jest to zjawisko o charakterze nadzwyczajnym i zewnętrzny w odniesieniu do osoby, czy też podmiotu uprawnionego, których skutki nie dadzą się przewidzieć lub przynajmniej nie można im zapobiec (art. 121 pkt. 4 k.c.)

Warto jednak zauważyć, że omawiana regulacja będzie podlegać ocenie sądu, który rozpatrując sprawę, będzie jednocześnie oceniał, czy występującą aktualnie sytuację w kraju można uznać za siłę wyższą, czy też nie. Dlatego szykowana regulacja będzie stanowiła zbiór przepisów lex specialis do obowiązujących już przepisów, która będzie oddziaływała na uwarunkowania wielu osób.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na stronie internetowej money.pl

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej