Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 253/20) – Wyrok

18 grudnia 2020

Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 253/20) – Wyrok

Do naszej Kancelarii wpłynął korzystny wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Deutsche Bank PBC S.A.)

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 18.12.2020 r. Sygn. Akt I C 253/20 zasądził na rzecz naszych Klientów:

-kwotę 111 141,70 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem zwrotu świadczeń nienależnych z uwagi na nieważność umowy,

-kwotę 7 008 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Cieszymy się, że sąd podzielił przedstawione przez nas argumenty przemawiające za nieważnością umowy kredytowej uznając, że eliminacja abuzywnych zapisów umownych w postaci klauzuli przeliczeniowej skutkuje nieważnością umowy kredytowej.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podkreślił fakt, iż bank miał zupełną dowolność w kwestii ustalania wysokości kursu, według którego były naliczane raty kapitałowo-odsetkowe. Co więcej, kredyt został uruchomiony według kursu kupna, natomiast przy spłacie kredytu przez powodów stosowany był kurs sprzedaży. Finalnie, oba te kursy były ustalane według tabel obowiązujących w pozwanym banku.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej