Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 253/20) – Wyrok

18 grudnia 2020

Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 253/20) – Wyrok

Do naszej Kancelarii wpłynął korzystny wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Deutsche Bank PBC S.A.)

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 18.12.2020 r. Sygn. Akt I C 253/20 zasądził na rzecz naszych Klientów:

-kwotę 111 141,70 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem zwrotu świadczeń nienależnych z uwagi na nieważność umowy,

-kwotę 7 008 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Cieszymy się, że sąd podzielił przedstawione przez nas argumenty przemawiające za nieważnością umowy kredytowej uznając, że eliminacja abuzywnych zapisów umownych w postaci klauzuli przeliczeniowej skutkuje nieważnością umowy kredytowej.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podkreślił fakt, iż bank miał zupełną dowolność w kwestii ustalania wysokości kursu, według którego były naliczane raty kapitałowo-odsetkowe. Co więcej, kredyt został uruchomiony według kursu kupna, natomiast przy spłacie kredytu przez powodów stosowany był kurs sprzedaży. Finalnie, oba te kursy były ustalane według tabel obowiązujących w pozwanym banku.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej