Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 253/20) – Wyrok

18 grudnia 2020

Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 253/20) – Wyrok

Do naszej Kancelarii wpłynął korzystny wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Deutsche Bank PBC S.A.)

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 18.12.2020 r. Sygn. Akt I C 253/20 zasądził na rzecz naszych Klientów:

-kwotę 111 141,70 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem zwrotu świadczeń nienależnych z uwagi na nieważność umowy,

-kwotę 7 008 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Cieszymy się, że sąd podzielił przedstawione przez nas argumenty przemawiające za nieważnością umowy kredytowej uznając, że eliminacja abuzywnych zapisów umownych w postaci klauzuli przeliczeniowej skutkuje nieważnością umowy kredytowej.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podkreślił fakt, iż bank miał zupełną dowolność w kwestii ustalania wysokości kursu, według którego były naliczane raty kapitałowo-odsetkowe. Co więcej, kredyt został uruchomiony według kursu kupna, natomiast przy spłacie kredytu przez powodów stosowany był kurs sprzedaży. Finalnie, oba te kursy były ustalane według tabel obowiązujących w pozwanym banku.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej