Frankowicze kontra banki

17 czerwca 2020

Frankowicze kontra banki

W ostatnim czasie można zaobserwować wsparcie kredytobiorców frankowych przez sądy, które wydają decyzje o zabezpieczeniu powództwa przez zawieszenie płatności rat. W sprawie z przed tygodnia sąd zabezpieczył spłatę rat wszystkim tym klientom mBanku z pozwu zbiorowego liczącego ponad 1700 osób, którzy spłacili już wypłacony początkowo kapitał w złotych. Czy inni frankowicze mogą liczyć na wydanie podobnej decyzji w swojej sprawie?

kancelaria pomoc frankowiczom

Zawieszenie płatności rat

O tym czy zabezpieczenie spłaty rat w przypadku kredytobiorców, którzy spłacili już wypłacony początkowo kapitał w złotych może być interpretowany jako wskazanie, że sąd przychyla się do argumentacji frankowicza w sporze przeciwko bankowi dla Rzeczpospolitej skomentował mecenas Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych s.k.

Zabezpieczenie roszczeń poprzez zawieszenie płatności rat kredytu wpływa pozytywnie na sytuację finansową kredytobiorcy. Jednak aby w pełni spełniało swoją funkcję, powinno zawierać również zabezpieczenie praw i obowiązków stron umowy poprzez zakazanie bankowi wypowiedzenia umowy kredytu oraz zakaz umieszczenia danych kredytobiorcy w rejestrze BIK do czasu zakończenia postępowania – mówi mecenas Bochenek.

Takie zabezpieczenie sprawia, że kredytobiorca przez czas procesu jest w pełni chroniony od negatywnych konsekwencji niespłacania rat w związku z zabezpieczeniem. Uzyskując takie zabezpieczenie, można niejako poznać pogląd czy stanowisko sądu w zakresie konkretnej sprawy – komentuje Wojciech Bochenek. – Należy jednak pamiętać, że we wniosku o udzielenie zabezpieczenia trzeba uprawdopodobnić roszczenie i interes prawny, a nie je udowodnić. Oczywiście późniejsze postępowanie dowodowe może zmienić optykę w sprawie, jednakże wydaje się to mało prawdopodobne przy aktualnym orzecznictwie – dodaje.

Stanowisko banków

Zgodnie z oczekiwaniami banki sprzeciwiają się decyzjom sądów mówiącym o zawieszeniu spłaty rat. W ich ocenie konsekwencje braku spłaty rat mogą mieć wpływ na płynność oraz dochody banków. Ponadto to bank jest zobowiązany do poniesienia wszystkich istotnych kosztów związanych z takim kredytem, w tym płatności z tytułu zobowiązań publicznych, spłaty zobowiązań wobec osób trzecich, a także kosztów wewnętrznych dotyczących m.in. utrzymania systemów informatycznych, sprawozdawczości itp.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępnego na stronie Rzeczpospolitej.

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej
statystyki-wrzesien

We wrześniu padł rekord otrzymanych wyroków w sprawach frankowych

We wrześniu odnotowano rekordową ilość wyroków zapadłych w sprawach frankowych. Frankowicze wygrali 92% spraw. Ile

Czytaj więcej
sady-orzecznictwo

Sądy zaczną zastępować niedozwolone zapisy umowne średnim kursem NBP?

Sądy krajowe masowo uznają umowy Frankowiczów za nieważne. Czy wkrótce trendy w orzecznictwie ulegną zmianie?

Czytaj więcej

Sądy po orzeczeniu TSUE z 2019r. orzekają na korzyść Frankowiczów

Przed słynnym orzeczeniem TSUE w sprawie Państwa Dziubaków odsetek wygranych spraw frankowych wynosił zaledwie 65%.

Czytaj więcej