W ostatnim czasie można zaobserwować wsparcie kredytobiorców frankowych przez sądy, które wydają decyzje o zabezpieczeniu powództwa przez zawieszenie płatności rat. W sprawie z przed tygodnia sąd zabezpieczył spłatę rat wszystkim tym klientom mBanku z pozwu zbiorowego liczącego ponad 1700 osób, którzy spłacili już wypłacony początkowo kapitał w złotych. Czy inni frankowicze mogą liczyć na wydanie podobnej decyzji w swojej sprawie?

kancelaria pomoc frankowiczom

Zawieszenie płatności rat

O tym czy zabezpieczenie spłaty rat w przypadku kredytobiorców, którzy spłacili już wypłacony początkowo kapitał w złotych może być interpretowany jako wskazanie, że sąd przychyla się do argumentacji frankowicza w sporze przeciwko bankowi dla Rzeczpospolitej skomentował mecenas Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych s.k.

Zabezpieczenie roszczeń poprzez zawieszenie płatności rat kredytu wpływa pozytywnie na sytuację finansową kredytobiorcy. Jednak aby w pełni spełniało swoją funkcję, powinno zawierać również zabezpieczenie praw i obowiązków stron umowy poprzez zakazanie bankowi wypowiedzenia umowy kredytu oraz zakaz umieszczenia danych kredytobiorcy w rejestrze BIK do czasu zakończenia postępowania – mówi mecenas Bochenek.

Takie zabezpieczenie sprawia, że kredytobiorca przez czas procesu jest w pełni chroniony od negatywnych konsekwencji niespłacania rat w związku z zabezpieczeniem. Uzyskując takie zabezpieczenie, można niejako poznać pogląd czy stanowisko sądu w zakresie konkretnej sprawy – komentuje Wojciech Bochenek. – Należy jednak pamiętać, że we wniosku o udzielenie zabezpieczenia trzeba uprawdopodobnić roszczenie i interes prawny, a nie je udowodnić. Oczywiście późniejsze postępowanie dowodowe może zmienić optykę w sprawie, jednakże wydaje się to mało prawdopodobne przy aktualnym orzecznictwie – dodaje.

Stanowisko banków

Zgodnie z oczekiwaniami banki sprzeciwiają się decyzjom sądów mówiącym o zawieszeniu spłaty rat. W ich ocenie konsekwencje braku spłaty rat mogą mieć wpływ na płynność oraz dochody banków. Ponadto to bank jest zobowiązany do poniesienia wszystkich istotnych kosztów związanych z takim kredytem, w tym płatności z tytułu zobowiązań publicznych, spłaty zobowiązań wobec osób trzecich, a także kosztów wewnętrznych dotyczących m.in. utrzymania systemów informatycznych, sprawozdawczości itp.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępnego na stronie Rzeczpospolitej.