Frankowicze nie muszą płacić za kapitał

30 stycznia 2020

Frankowicze nie muszą płacić za kapitał

Wkrótce po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie frankowiczów, pojawiły się głosy mówiące o ewentualnych roszczeniach banku dotyczących opłaty, którą kredytobiorca musiałby zapłacić za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej. Sąd Okręgowy w Białymstoku jako pierwszy oddalił roszczenie banku w tego typu sprawie.

Sprawa, którą rozpatrywał białostocki Sąd dotyczyła ING Banku Śląskiego i kredytu indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego. Łączna wartość udzielonego kredytu wynosiła 125.000,00 zł. W 2015 r. kredytobiorcy zakwestionowali umowę, argumentując swoje stanowisko zawartymi w niej niedozwolonymi klauzulami. W 2018 r. Sąd Okręgowy w Katowicach potwierdził, że umowa jest nieważna w całości. Wówczas bank zażądał nie tylko zwrotu kwoty 125.000,00 zł, ale również 47.000,00 zł tytułem opłaty za korzystanie z kapitału.

Białostocki sąd, rozpatrujący roszczenia o kapitał i opłatę za korzystanie z niego, oddalił oba żądania. Przyznał, że nie ma wątpliwości, że klienci uzyskali pieniądze bez podstawy prawnej, więc bankowi przysługuje prawo do żądania ich zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 k.c.) i nienależnym świadczeniu (410 k.c.). Wprawdzie przyznał rację klientom, że bieg roszczenia przedawnienia powinien liczyć się od momentu wypłaty kredytu, a nie – tak jak sugerują banki – wyroku unieważniającego umowę (czyli w tym przypadku od lipca 2008 r. i lutego 2009 r.). Sąd uznał jednak, inaczej niż chcą frankowicze, że nawet dla banku termin przedawnienia powinien być dziesięcioletni (a nie trzyletni jak dla przedsiębiorców), bo nie wynika ono z umowy (została przecież unieważniona) i ma źródło w bezpodstawnym wzbogaceniu się. Nie uwzględnił roszczenia o zwrot kapitału, bo przez dziesięć lat klienci wpłacili do banku w sumie 144 tys. zł rat (odsetki i kapitał), czyli więcej, niż wynosiła początkowa wartość kredytu (125 tys. zł). Sąd jednoznacznie odrzucił żądanie opłaty za korzystanie przez dziesięć lat z kapitału, przyjmując, że bank de facto domaga się zapłaty odsetek od wypłaconej kwoty (wskazał w treści pozwu, że dochodzona kwota to właśnie odsetki kapitałowe liczone według stawki WIBOR). Sąd uznał, że odsetki należą się, gdy wynika to z czynności prawnej, a ten warunek nie został spełniony.

Mecenas Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych przekonuje, że orzeczenie zapadłe w białostockim sądzie potwierdza, że dochodzenie roszczeń przez banki w zakresie bezumownego korzystania z kapitału nie znajduje zarówno podstaw prawnych, jak i faktycznych. – To dopiero jeden wyrok, który ujrzał światło dzienne, więc trudno wyciągać daleko idące wnioski, lecz niewątpliwie może on wskazywać, że inne sądy będą wydawać podobne wyroki – zaznacza.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na stronie internetowej PARKIET.COM

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej