W pierwszym półroczu 2023 roku liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych wyniosła dwukrotnie więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku, osiągając liczbę 8,1 tysiąca, z czego aż 97 proc. zakończyło się korzystnie dla kredytobiorców.

Frankowicze –  statystyki 2023r.

Z danych zebranych przez Votum Robin Lawyers S.A. wynika, że w pierwszym półroczu 2023 r. rozpatrzono łącznie 8129 spraw związanych z kredytami we frankach szwajcarskich. Aż 7904 przypadki, co stanowi 97,2 proc., zakończyły się korzystnymi wyrokami dla kredytobiorców. W zaledwie 199 sprawach, co stanowi 2,5 proc., banki odniosły sukces w sądzie. Natomiast w zaledwie 26 przypadkach, co stanowi 0,3 proc., sądy drugiej instancji uchyliły wyroki sądu pierwszej instancji i przekazały sprawy do ponownego rozpatrzenia. Dla porównania, w I półroczu 2022 roku zapadło 4041 wyroków (97 proc. było korzystnych dla kredytobiorców).

Zgodnie z podanymi danymi, spośród 7904 korzystnych wyroków dla kredytobiorców, sądy w 7628 przypadkach, co stanowi 96,5 proc. tych wyroków oraz 93,8 proc. wszystkich spraw, stwierdziły nieważność umowy kredytowej. Jako najdalej idący skutek takiego rozstrzygnięcia, kredytobiorcy mają prawo do rozliczenia się z bankiem na podstawie nominalnej wartości kredytu, możliwość wykreślenia hipoteki oraz wykreślenie umowy kredytowej z Biura Informacji Kredytowej.

W 276 przypadkach, co stanowi 3,5 proc. korzystnych wyroków oraz 3,4 proc. wszystkich spraw, umowa kredytowa została utrzymana w mocy ( odfrankowienie umowy).

frankowicze 2023

Prawomocne wyroki w sprawach frankowych

W zakresie prawomocnych wyroków osiągnięto liczbę 1611, z czego aż 1599 było korzystnych dla kredytobiorców (99,3 proc.). W przypadku wyroków II instancji zaobserwowano wyraźny wzrost, odnotowując 1611 wyroków w pierwszym półroczu 2023 roku w porównaniu z 1561 w całym 2022 roku. Najwięcej rozstrzygnięć możemy spodziewać się w IV kwartale br.

Analizując bieżące dane za pierwsze półrocze w porównaniu z tożsamymi okresami z ubiegłych lat, można zauważyć znaczny wzrost liczby wyroków zapadających w II instancji. Dodatkowo, obserwuje się ujednolicenie orzecznictwa na korzyść konsumentów.

Oceniając aktualną sytuację kredytobiorców frankowych można zauważyć, że sądy powszechne ujednoliciły linię orzeczniczą, w której dominuje stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Najdalej idąca sankcja związana z zawarciem przez bank nieuczciwych postanowień umownych skutkuje koniecznością rozliczenia się klienta z bankiem jedynie wartością nominalną udzielonego kapitału, o ile nie uległ on przedawnieniu.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Wyroki TSUE 2023r.  przełomowe dla Frankowiczów

W ocenie mec. Bochenka w kwestii spraw frankowych są jeszcze zagadnienia, które wymagają ujednolicenia i rozstrzygnięcia – przede wszystkim chodzi o przedawnienie roszczeń banków oraz konieczność złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia w sądzie o skutkach i konsekwencjach nieważności umowy kredytowej. Sądy krajowe skierowały do TSUE pytania prejudycjalne, tak więc Frankowicze mogą spodziewać się kolejnych wyroków w sprawach wadliwych umów kredytowych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego.

Jak podkresla prawnik, wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 czerwca 2023 roku zaczynają odgrywać kluczową rolę w prowadzonych postępowaniach dotyczących kredytów frankowych. Sądy coraz częściej oddalają powództwa banków dotyczące bezumownego korzystania z kapitału lub waloryzacji roszczeń. Drugi wyrok dotyczący zabezpieczenia powództwa sprawił, że sądy zdecydowanie częściej przychylają się do wniosków o zabezpieczenie, co skutkuje wstrzymaniem płatności rat na czas trwania postępowania.

Więcej informacji na stronie TVN 24.