W sierpniu br. nasza kancelaria uzyskała łącznie 283 wyroki w sprawach frankowych. Wśród nich znalazło się 48 orzeczeń prawomocnych.

Frankowicze – statystyki sierpień

Jeśli chodzi o statystyki  wszystkich zapadłych wyroków, 98 proc. z nich było korzystnych dla Frankowiczów. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, nieważność umowy kredytowej stanowiła przeważające rozstrzygnięcie (95 proc.) W poprzednim miesiącu odsetek ten był mniejszy, wynosił 91 proc.

Zaledwie 9 spraw zakończyło się odfrankowieniem umowy (3 proc.). W czterech przypadkach sądy oddaliły nasze powództwo – w tych sprawach zostanie przygotowana apelacja.

W przypadku wyroków prawomocnych, 100 proc. z nich rozstrzygnięto na korzyść kredytobiorców. We wszystkich, 48 sprawach sądy uznały sporne umowy kredytowe za nieważne. W jednej sprawie sąd zdecydował o przekazaniu jej do ponownego rozpatrzenia przez sąd I instancji.

Kredyty CHF – wygrane w sądach

Najwięcej rozstrzygnięć odnotowaliśmy w sprawach przeciwko mBank S.A. (48 wyroków). Nieco mniej (47 wyroków) uzyskaliśmy w sprawach przeciwko PKO BP S.A. Ponad 30 wyroków zapadło w sprawach przeciwko Bankowi Millennium S.A. , Raiffeisen Bank International AG oraz Santander Bank Polska S.A.

Mniej wyroków odnotowaliśmy w przypadku następujących banków: Gatin Noble Bank S.A., Bank BPH S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A. oraz Santander Consumer Bank S.A.

Statystyki obrazujące skalę korzystnych rozstrzygnięć uzyskanych na rzecz naszych Klientów  kolejny miesiąc z rzędu bardzo nas cieszą!

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Nasze Wyroki, w której publikujemy wybrane rozstrzygnięcia.

kancelaria frankowicze

Kolejne rekordy Frankowiczów

Na uwagę zasługuje rekordowe tempo rozpoznawania spraw frankowych przez sądy II instancji. Błyskawiczne tempo rozpoznania spraw odnotowaliśmy w dwóch przypadkach.

Sąd Okręgowy w Sieradzu orzeka w sprawach frankowych w rekordowym tempie!

Obydwie sprawy toczyły się przed Sądem Okręgowym w Sieradzu pod sygn. I Ca 327/22 oraz I Ca 328/22. Zarówno pierwsza jak i druga sprawa dotyczyła postępowania przeciwko Santander Bank Polska S.A. Wyroki w tych sprawach zapadły po niespełna trzech miesiącach od momentu wydania wyroku sądu I instancji!

Z naszych statystyk wynika, że średni czas jaki upływa od momentu wydania wyroku przez sąd pierwszoinstancyjny do ogłoszenia w sprawie wyroku prawomocnego, wynosi średnio 8 miesięcy!

Które sądy II instancji wydały najwięcej wyroków w sprawach Frankowiczów?

W sierpniu najwięcej wyroków prawomocnych (dokładnie 20!) zapadło przed sądami gdańskimi (Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny, Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny oraz Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy).

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny oraz Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny wydały po 5 prawomocnych orzeczeń.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny rozpatrzył 4 sprawy frankowe. Mniej orzeczeń prawomocnych odnotowano w Warszawie, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Częstochowie, Elblągu i Sieradzu.