Hipoteki złotowe

29 czerwca 2020

Hipoteki złotowe

Zapisy znajdujące się w umowach kredytów mieszkaniowych o zmiennym oprocentowaniu stały się przedmiotem sporu pomiędzy kredytobiorcami a bankami. Klienci skarżą się na zapisy, które uniemożliwiają obniżenie oprocentowania kredytu do poziomu wynikającego ze spadku stawki WIBOR.

kancelaria pomoc frankowiczom

Jakie zapisy wzbudzają niepokój kredytobiorców?

W umowach dotyczących kredytów hipotecznych znalazły się zapisy, dzięki którym banki zastrzegły sobie, że łączne oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż np. 3%, bez względu na to, o ile spadnie stawka WIBOR. Celem wprowadzenia takich zapisów jest ograniczenie korzyści, które mógłby odnieść kredytobiorca jeśli doszłoby do spadku stóp. Warto jednak zauważyć, że jednocześnie bank nie określa maksymalnego oprocentowania w razie podwyżek.

W jednym z takich zapisów zaznaczono, że kredytobiorca ponosi ryzyko zmian stóp procentowych, co oznacza, że w razie wzrostu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie i wzrośnie wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, przy czym w przypadku jakiejkolwiek zmiany poziomu stopy referencyjnej oprocentowanie kredytu nie będzie niższe niż 3 proc. w skali roku.

Pierwsze postępowania sądowe

Temat oprocentowania złotowych kredytów hipotecznych przybrał na intensywności, gdy WIBOR 3M spadł do 0,26% a średnie marże wynosiły np. 1,7% w 2014 r., tym samym suma marży i stawki WIBOR jest sporo niższa niż 3%.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa PKO BP, bank otrzymał pierwszy pozew kwestionujący działanie kredytu hipotecznego i choć skala zjawiska może być relatywnie niewielka, ponieważ banki zazwyczaj wskazywały w umowach, że oprocentowanie nie może być niższe niż 0% to skargi dotyczące tego rodzaju kredytów mogą być dość dotkliwe dla banków.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępną na portalu Rzeczpospolitej.

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


Gdzie powinno odbyć się postępowanie sądowe

Ugody w sprawach frankowych.

Co z ugodami w sprawach frankowych? Jak donosi portal bankier.pl jeden z największych banków PKO

Czytaj więcej
korespondencja-frankowicze

Odbiór korespondencji z banku a sprawy frankowe

Pandemia i panujące obostrzenia są w dalszym ciągu obecne w wielu dziedzinach naszego życia. Jaki

Czytaj więcej
TSUE-ochrona-konsumenta

Zgodnie z decyzją TSUE ochrona prawna przysługuje każdemu konsumentowi – C-198/20

Aktywność Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach wykładni przepisów dyrektywy 93/13 jest w ostatnim czasie

Czytaj więcej
statystyki-frankowicze

Rekordowe statystyki Frankowiczów w czerwcu

Czerwiec okazał się rekordowy pod względem ilości zapadłych wyroków w sprawach frankowych. Udało się dotrzeć

Czytaj więcej