Wyroki TSUE w sprawie Frankowiczów są dla Kredytobiorców korzystne. To co jest przede wszystkim ważne dla Kredytobiorców, to kwestia, że bankom nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie za udostępnienie kapitału – komentuje Radca Prawny Wojciech Bochenek na portalu wnp.pl

TSUE

Korzyści dla Frankowiczów, które płyną z wyroku TSUE

Główna myśl to stwierdzenie, że banki nie powinny otrzymywać żadnej dodatkowej opłaty za korzystanie z kapitału, oprócz możliwości zwrotu udzielonej kwoty kredytu. Co więcej, Trybunał wskazał, że odsetki, które przysługują Konsumentom, powinny być naliczane od momentu, w którym bank wystosował wezwanie do zapłaty. Radca Prawny Wojciech Bochenek wskazuje również, że istotnym czynnikiem dla Frankowiczów jest fakt, że TSUE umożliwił Konsumentom dochodzenie dodatkowych rekompensat od banków, które przekraczają wpłacone raty i odsetki. Dodaje również, że warty podkreślenia jest fakt, że ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie zostanie podjęte przez sądy krajowe.