Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystne wyroki w sprawach przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. o sygn. I C 1190/20 oraz I C 487/20.

Dnia 4. sierpnia 2021r. otrzymaliśmy wyrok  (sygn. akt: I C 1190/20) Sądu Okręgowego w Toruniu wydany na posiedzeniu niejawnym przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 154.879,64 zł z odsetkami od dnia 27.05.2020 r. do dnia zapłaty,

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki zwrot kosztów procesu w kwocie 6417 zł.

Sprawa dotyczyła kredytu całkowicie spłaconego. Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna.  Wyrok jest nieprawomocny.

Dnia 30. lipca 2021r.  zapadł wyrok przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie (sygn. akt: I C 487/20).

Na mocy orzeczenia Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 78.660,08 zł z odsetkami od dnia 05.05.2020 r. do dnia zapłaty,

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów  zwrot kosztów procesu w kwocie 6434 zł.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna.  Wyrok jest nieprawomocny.