W sierpniu 2023r. Kancelaria Bochenek i Wspólnicy uzyskała prawie 500 wyroków w sprawach frankowych toczących się przed sądami I i II instancji.

Wyroki prawomocne przeciwko mBank

W ubiegłym miesiącu nasza kancelaria uzyskała łącznie 102 wyroki prawomocne w sprawach Frankowiczów!

W 98 proc. przypadków sądy uznały umowę kredytową za nieważną. W sierpniu w jednym przypadku sąd przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do sądu pierwszej instancji. Dwie sprawy zakończyły się odfrankowieniem umowy.

W przypadku wyroków sądów II instancji, wyroki korzystne uzyskało 98 proc. naszych Klientów a najwięcej wyroków zapadło przeciwko mBank S.A..

mbank-wygrana-frankowiczow

Przeciwko którym bankom uzyskaliśmy najwięcej prawomocnych rozstrzygnięć w sierpniu?

  • mBank S.A. (22 wyroki)
  • Bank Millennium S.A. (19 wyroków)
  • PKO BP S.A. (18 wyroków)
  • Grupa Santander (15 wyroków)
  • Bank BPH S.A. (12 wyroków)

Sierpień 2023r. – Wyroki w sprawach frankowych

Jeśli chodzi o statystyki wszystkich zapadłych wyroków w sądach I instancji, 97 proc. z nich było korzystnych dla Frankowiczów. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, nieważność umowy kredytowej stanowiła dominujące rozstrzygnięcie. W sierpniu zakończono w ten sposób 97 proc. sporów.

Łącznie w sierpniu uzyskaliśmy  495 wyroków w sprawach frankowych!

Spośród prawie 500 zapadłych wyroków, zaledwie 11 spraw zakończyło się odfrankowieniem umowy. W 2 przypadkach sądy zastosowały kurs średni NBP a w 14 sprawach (około 3 proc. spośród wszystkich spraw) oddaliły nasze powództwo. Z naszych obserwacji jednak wynika, że sądy II instancji przeważnie zmieniają niekorzystne wyroki frankowe sądów I instancji a zdecydowana większość z nich kończy się nieważnością umowy.