Z doniesień medialnych wynika, że planowane jest usprawnienie procesów frankowych. Takie zapowiedzi budzą jednak wątpliwości w środowisku prawniczym. Choć idea przyspieszenia postępowań w sprawach związanych z kredytami frankowymi jest pozytywna, to prawnicy wolą zachować ostrożność w tej kwestii.

Sprawy frankowe w sądach – jakie zmiany w 2023r.?

Zgodnie z zapowiedziami, to banki będą musiały udowodnić, że nie wprowadziły w błąd swoich klientów, oferując im kredyty powiązane z walutą franka szwajcarskiego.

Mecenas Wojciech Bochenek w komentarzu udzielonym dla Rzeczpospolitej wyraża optymistyczne oczekiwania co do wprowadzonych już w lipcu zmian, takich jak specjalne postępowania konsumenckie.

Poza tym, liczy na korzyści wynikające z planowanych zmian, które zaczną obowiązywać pod koniec września, a mianowicie przywrócenia sądów jednoosobowych w drugiej instancji. Zdaniem mec. Bochenka to powinno zakończyć zamieszanie w sądach, które pojawiło się po nieoczekiwanym przywróceniu sądów trzyosobowych przez uchwałę siedmiu sędziów Izby Pracy Sądu Najwyższego.

Pomoc-frankowiczom

Wydział frankowy – wydłużył czy skrócił czas oczekiwania na wyrok?

W ocenie Tomasza Niewiadomskiego, sędziego i szefa wydziału frankowego kwestia kredytów hipotecznych, w tym kredytów CHF, stanowi ogromnie ważny problem prawniczy i społeczny. Jego zdaniem rozwiązanie tego problemu to wyzwanie, które dotyczy całego systemu wymiaru sprawiedliwości, a nie tylko niewielkiej grupy 30 sędziów wydziału frankowego. To problem, który musi zostać skutecznie rozwiązany przez sędziów w całej Polsce, a nie tylko przez tę ograniczoną grupę, która jest obecnie obciążona największą ilością spraw tego rodzaju.

Część prawników wskazuje, że wyodrębnienie wydziału frankowego w efekcie nie przyspieszyło wydawania wyroków w sprawach frankowych i równie sceptycznie podchodzi do kolejnych pomysłów na usprawnienie procesów sądowych tysięcy Frankowiczów.

Jednak jak podkreśla sędzia Niewiadomski, należy zwrócić uwagę na to, że utworzenie wydziału frankowego zbiegło się w czasie z wzrostem liczby wydawanych orzeczeń w tych sprawach, pomimo nadal istniejących znaczących rozbieżności prawnych. Ostatnie przesunięcie spraw frankowych do innych sądów, oparte na miejscu zamieszkania konsumenta, jest krokiem w dobrym kierunku, jednak ważne jest, aby kontynuować takie działania. Dlatego też, pozytywnie należy ocenić deklaracje dotyczące planowanych zmian legislacyjnych, które mają na celu usprawnienie postępowań w sprawach frankowych. Niemniej jednak, obecnie brak konkretnych szczegółów odnośnie tych zmian, co sprawia, że jest trudno dokładniej ocenić ich skuteczność i wpływ.

Więcej informacji na stronie Rzeczpospolitej.