Dnia 11 marca 2022r. na skutek apelacji Banku Ochrony Środowiska od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie został wydany wyrok przez Sąd Apelacyjny w Lublinie. Sąd oddalił apelację pozwanego oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Tym samym uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie o sygn. I C 1374/20 z dnia 17 września 2021 roku na mocy którego Sąd:

-zasądził od pozwanego Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 89.571,19 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 lipca 2020 roku do dnia zapłaty;
-ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt zawartej pomiędzy powodami a pozwanym w 2005r;
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego .