Prawomocny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I Aca 948/21)

19 listopada 2021

Prawomocny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I Aca 948/21)

W dniu dzisiejszym Sąd apelacyjny w Gdańsku ogłosił korzystny wyrok w sprawie przeciwko PKO BP S.A. o  sygn. I Aca 498/21.

W orzeczeniu Sąd oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powodów kwotę 8100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności. W  uzasadnieniu Sąd odniósł się do wczorajszego wyroku TSUE C-212/20 wskazując, że już w dacie zawarcia umowy – umowa winna być tak sformułowana, by konsument mógł sam ustalić kurs waluty. W przeciwnym wypadku jest nieważna.

Tym samym wyrok z dnia 30 marca 2021 r. o sygn. I C 1014/20 wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny uprawomocnił się. Na mocy wyroku Sąd pierwszej instancji zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 36.582,48zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia zapłaty; ustalił, że nie istnieje pomiędzy powodami a pozwanym stosunek prawny kredytu w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2008r. oraz  zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania sądowego.

Czytaj również


Wyrok przeciwko mBank S.A. (Sygn. akt I ACa 628/21)

Dnia 30. Listopada otrzymaliśmy kolejny prawomocny wyrok w sprawie frankowej o sygn. I ACa 628/21

Czytaj więcej

Bank Ochrony Środowiska (Sygn. Akt I ACa 872/21) – Wyrok Prawomocny

W dniu 30.11.2021r. otrzymaliśmy kolejny prawomocny wyrok w sprawie frankowej. Sąd Apelacyjny w Gdańsku po

Czytaj więcej
wyrok-frankowy

Wyrok przeciwko BNP Paribas S.A. (Sygn. Akt I C 438/21)

W dniu 29 listopada  2021 r. zapadł wyrok przeciwko BNP Paribas S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A. i PKO BP S.A.

Dnia 25. listopada br. do naszej kancelarii wpłynęły dwa kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych.

Czytaj więcej