Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podał, że zwroty, które mają realizować banki w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego powinny być proporcjonalne, tzn. powinny obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Nie powinno to być zależne od tego, kiedy kredytodawca faktycznie poniósł te koszty.

TSUE orzekł w środę, że „(…) prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta„.

Ponadto UOKiK poinformował, że trwa proces mający na celu sprawdzenie, w jaki sposób instytucje finansowe rozliczają się z bankami. Ponadto urząd podaje, że w przypadku, gdy konsument spłacił kredyt, a kredytodawca nie rozliczył się z nim powinien on złożyć reklamacje powołując się na orzeczenie TSUE.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, jeżeli kredytobiorca dokona wcześniejszej spłaty kredytu, bank zobowiązany jest dokonać proporcjonalnego rozliczenia pozostałych kosztów kredytu w terminie 14 dni. W przypadku braku dokonania takiego rozliczenia przez bank, mamy podstawy prawne, aby dochodzić od banku roszczeń w postaci zwrotu owych kosztów – powiedział radca prawny Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Ekspert poinformował również, że okres przedawnienia dla tego typu spraw będzie uzależniony od czasu, w jakim doszło do wcześniejszej spłaty kredytu.

Jeżeli kredyt został spłacony przed dniem 09.07.2018 r., zastosowanie będzie miał 10-letni termin przedawnienia roszczeń. Kredyty spłacone od dnia 09.07.2018 r., będą podlegały 6-letniemu okresowi przedawnienia. Zróżnicowanie tych okresów wynika z nowelizacji kodeksu cywilnego dotyczącego przedawnienia roszczeń – powiedział mecenas Wojciech Bochenek.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na portalu interia.