Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach kredytów frankowych w pierwszym półroczu 2023 r. wzrosła do co najmniej 8,1 tys. W analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano 4 tys. takich orzeczeń. W ocenie Radcy prawnego Wojciecha Bochenka, ostatni kwartał 2023 roku zapowiada się pod tym względem rekordowo.

Jakie wyroki zapadają w sprawach Frankowiczów?

Z danych rynkowych zebranych przez Votum Robin Lawyers wynika, że w pierwszej połowie 2023 r. wydano co najmniej 8.129 wyroków. Spośród nich, 7.904 (97 proc.) było korzystnych dla kredytobiorców. W 199 sprawach (2,5 proc.) banki odniosły sukces, natomiast w 26 przypadkach (0,5 proc.) sądy drugiej instancji uchyliły wyrok sądu pierwszej instancji i skierowały sprawy do ponownego rozstrzygnięcia.

W pierwszej połowie 2023 roku spośród wyroków korzystnych dla kredytobiorców, sądy uznały umowy za nieważne w 7.628 przypadkach (96,5 proc.). W 2.764 przypadkach (3,5 proc.) sądy zdecydowały o odfrankowieniu umowy.

Patrząc na liczbę wydanych wyroków w pierwszym półroczu, możemy przypuszczać, że ostatni kwartał będzie rekordowy, gdyż zazwyczaj w okresie jesienno-zimowym obserwujemy wzmożoną pracę sądów zarówno pod kątem wyznaczonych terminów rozpraw jak i wydawanych orzeczeń. Dodatkowo warto podkreślić, że czerwcowe wyroki TSUE wpłynęły na świadomość i motywację kredytobiorców, którzy zaczęli szukać pomocy prawnej w zakresie uregulowania swojej sytuacji prawnej i finansowej z bankiem. Intensywność działań konsumentów zapewne poznamy w IV kwartale wraz z publikacją informacji o ilości nowo złożonych powództw w sądach. Przypuszczam, że kolejne wyroki Trybunału ośmielą kolejną grupę konsumentów, którzy jeszcze nie zajęli się tematem swojej umowy kredytowej.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Jak podaje Votum Robin Lawyers, w I połowie 2023 roku zapadło co najmniej 1.611 wyroków prawomocnych w sprawach frankowych, z czego 1.599 było korzystnych dla kredytobiorców (99 proc.). Warto podkreślić, że wynik za pierwsze półrocze 2023 r. przebił wynik za cały rok 2022 r., kiedy to zapadło 1.561 prawomocnych wyroków.

Więcej informacji na PAP Biznes.