Już w zeszłym miesiącu pisaliśmy o wyjątkowo korzystnej tendencji dotyczącej otrzymanych wyroków w sprawach frankowych. Odsetek wygranych spraw w październiku wygląda równie satysfakcjonująco, co więcej nastąpił znaczący wzrost jeśli chodzi o ilość wygranych spraw – to właśnie październik okazał się pod tym względem rekordowy.

kancelaria pomoc frankowiczom

Sytuacja frankowiczów w październiku

W ubiegłym miesiącu zapadło co najmniej 129 wyroków sądów w sprawach frankowych, z czego 122 było korzystnych dla klientów. To znaczy, że odsetek wygranych spraw wyniósł w październiku aż 95 procent.

Utrzymujący się odsetek wygrywanych spraw przez kredytobiorców nie powinien zaskakiwać. Widać również, że po wyroku TSUE sądy zdecydowanie częściej uznają umowy kredytowe za nieważne, co znajduje również pokrycie w wyroku Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r., który wprost wskazał na taki skutek. Pomimo że wcześniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego mocno opowiadało się za odfrankowieniem, nawet w zakresie umów denominowanych, sądom powszechnym bliżej w ostatnich miesiącach do stwierdzenia nieważności umowy. Niestety, niektóre sądy pomimo jednoznacznego stanowiska TSUE oraz licznych wyroków Sądu Najwyższego nadal próbują zastępować nieuczciwy mechanizm ustalania wysokości kursu walut średnim kursem NBP – komentuje Wojciech Bochenek, radca prawny w Kancelarii Bochenek i Wspólnicy reprezentującej frankowiczów. Jego zdaniem takie działania jest sprzeczne z treścią i celem unijnej dyrektywy 93/13 oraz orzecznictwem TSUE.

Stanowisko sektora bankowego

Komentarza w artykule udzielił również Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP, wskazując na złożoność problemu frankowego, nie tylko pod względem prawnym:

Problem frankowy nie jest jedynie problemem prawnym, jak przedstawia to wiele instytucji, ale jest przede wszystkim problemem społeczno-ekonomicznym. Muszą być brane pod uwagę aspekty wpływu na stabilność finansową systemu bankowego i całej gospodarki, której wszyscy jesteśmy uczestnikami. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o aspekty prawne, banki udzielając tych kredytów działały w świetle obowiązującego wówczas prawa, odpowiadając na potrzeby klientów i państwa.

Kredyty denominowane

W ocenie mecenasa Wojciecha Bochenka jeszcze kilka lat temu, konstrukcje prawne zawarte w umowach kredytów denominowanych były nie do podważenia. Rodzaj tych umów powoduje, iż w pozwach dotyczących umów denominowanych trzeba powołać się na dodatkową argumentację prawną. Jednak na przestrzeni ostatnich miesięcy i ta kwestia zmieniła się na korzyść Frankowiczów. Ponadto jedynym możliwym rozstrzygnięciem w przypadku tego rodzaju kredytów jest stwierdzenie nieważności umowy.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu na portalu Parkiet.com